Zurück

Biträdande Lektorat i krigsvetenskap till Taktikavdelningen

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Taktiska avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningen är uppdelad i fyra sektioner som motsvarar de tre militära arenorna: marksektionen, marinsektionen och luftsektionen samt spelsektionen. Vid sektionerna arbetar forskare och lärare i krigsvetenskap med specialkompetens inom de olika arenornas unika förutsättningar. Avdelningens lärare undervisar på grund- och avancerad nivå på de militära programmen. Vid avdelningen finns även en stab.

Beskrivning

Befattningen är placerad vid Taktikavdelningen på den Militärvetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm. Krigsvetenskap utgör huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas. Den militärvetenskapliga institutionen ansvarar för merparten av utbildningen på de militära programmen. Vår forskning är inriktad både mot den nationella och internationella ämnesdebatten. Vi driver civil och militär utbildning på grund- och avancerad nivå, samt på forskarnivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och utbildning inom ämnet krigsvetenskap med fokus på taktik och operationer, på marken, till sjöss och i luften. Anställningen innefattar kursansvar, arbete med examination samt administrativa uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår även att söka egna forskningsmedel, att stödja arbetet med ämnesutveckling samt att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten och det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Examen ska ha tagits ut före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioriteringsordning:

  • Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnesområden som berör krig, krigföring och konflikt (krigsvetenskap, säkerhetspolitik, krishantering, militärhistoria, internationella relationer, sociologi, socialantropologi eller motsvarande) och som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola. 

Du ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Det är meriterande med (men ej krav på) officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvarssektorn. Eftersom tjänsten i första hand är tänkt att förläggas vid luftsektionen (vid Taktikavdelningen) är det meriterande med ett intresse för och kunskap om luftmakt. Det är slutligen meriterande med erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt dokumenterad erfarenhet av framgångsrika ansökningar av externa forskningsmedel.

Som person vill vi att du har god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer både internt och externt.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. Eftersom de flesta som jobbar på Taktikavdelningen är män ser vi gärna kvinnor som sökande. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. 

Anställningen

Anställningen är på fyra år. Befattningen är en anställning med möjlighet till utveckling av självständighet som forskare och meritering såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. Anställningen innebär 50% forskning under anställningsperioden. Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. För att genomgå en säkerhetsprövning måste du ha svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ansökan

Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida och utformas i enlighet med vår mall för ansökan, som du hittar på http://jobb.fhs.se Du kan även skicka din ansökan till Försvarshögskolan, Registraturen, Box 27805, 115 93 Stockholm. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 17 mars. Märk Din ansökan dnr HF/HR 144/2018

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av professor i krigsvetenskap Jerker Widén, jerker.widen@fhs.se, professor i krigsvetenskap Peter Thunholm, peter.thunholm@fhs.se, docent i krigsvetenskap Dan Öberg, dan.oberg@fhs.se, chef Taktikavdelningen Övlt. Stefan Wilson, stefan.wilson@fhs.se eller HR-specialist Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se alla nås via 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S) telefon växel 08-553 425 00.

Anstellungsart Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Arbeitszeit Vollzeit
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100%
Ort Stockholm
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer HF/HR 144/2018
Veröffentlicht 15 Feb 2019
Letzter Bewerbungstag 24 Mär 2019