返回

Militär lärare

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Anställningen är vid Institutionen för Krigsvetenskap och Militärhistoria (IKVM) vid Luftavdelningen. Här finner du en arbetsgrupp som utbildar och forskar om luftmaktsteori och flygtaktik i ämnet Krigsvetenskap. Våra utbildningar, såväl praktisk som teoretisk, ges som kurser i Officersprogrammet, Högre officersprogrammet och i reservofficersutbildningen. Lärarlagen som ger kurserna, tillsammans med ansvarig lärare, och examinator är sammansatta för att ge en bra mix av kompetens och erfarenheter. Nu söker vi en ny militär lärare och examinator för praktiska utbildningsmoment till vårt lärarlag.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som militär lärare ingår att undervisa vid olika kurser inom de militära utbildningarna Officersprogrammet, det Högre officersprogrammet samt reservofficersutbildningen. Undervisningen inkluderar bland annat att leda seminarier, ge föreläsningar samt vara instruktör samt examinator i praktiska utbildningsmoment.

Du kommer under första tiden att introduceras i själva undervisningsdelen av arbetet. Eftersom tjänsten syftar till att snabbt gå in som lärare och examinator så kommer du tidigt att introduceras mot en sådan roll.

Som naturlig viktig del av arbetsuppgifterna ingår kompetensutveckling både för dig själv och för arbetsgruppen för att hela tiden utveckla utbildningarna och arbetsgruppens arbetssätt. Det är viktigt att du bidrar med kunskap och erfarenhet till dina kollegor.

Vem är du?

För att klara av arbetsuppgifterna krävs erfarenhet av arbete med flygvapenrelaterade frågor i militära organisationer, i utlandet eller i den svenska Försvarsmakten, samt god kunskap om militär användning av luftdomänen, samt flygtaktik.

Då tjänsten ställer krav på att snabbt gå in och utföra arbetsuppgifter som examinator vid officersutbildningen är det ett krav att ha högskolepedagogisk kompetens för examinator (HPED 2 eller motsvarande). Vidare så är det krav att ha tidigare erfarenhet av arbete som lärare inom området militär användning av luftdomänen vid svensk officersutbildning. Det är även ett krav att ha goda kunskaper i svenska språket.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att klara av arbetsuppgifterna krävs att du har en god samarbetsförmåga och är strukturerad. Du löser självständigt arbetsuppgifter utifrån givna prioriteringar. Vid samverkan med människor med andra bakgrunder än du själv är det viktigt att ha god kommunikationsförmåga och att vara kreativ för se potentialer i hur olikheter som förs samman kan leda till bra saker.

Anställningen

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är tillsvidare på 60 % och tillträde är den 8 maj 2023.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen. Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndigheten och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 83/2023

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2023!

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

职位类型 永久职位
工作性质 兼职
入职第一天 2023-05-08
工资 Individuell
招聘人数 1
工作时间 60%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 HF/HR 83/2023
发布时间 2023-04-13
申请截止日期 2023-05-02

分享链接到: