返回

Forskningsassistent i statsvetenskap med fokus på forskning om informationspåverkan till Försvarshögskolan

Statsvetenskapliga institutionen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Forskning och utbildning bedrivs om folkrättsliga regler som bland annat rör rätten att använda militärt våld (ius ad bellum), folkrättsliga aspekter på internationella fredsoperationer, krigets lagar (ius in bello), mänskliga rättigheter i väpnad konflikt, fredsoperationer och andra krissituationer, samt ansvarsfrågor i internationella militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang.

Folkrättsforskningen är en integrerad del av den övergripande forskningsmiljön på Försvarshögskolan, vilken präglas av mångfald samtidigt som den har en gemensam inriktning på förhållandena i kris och väpnad konflikt. Integreringen av folkrättsforskningen tar sig därför bland annat uttryck i interdisciplinära projekt tillsammans med forskare inom andra ämnen vid Försvarshögskolan.

Statsvetenskapliga institutionen bedriver forskning och utbildning inom säkerhetspolitik, samhällets säkerhet, krishantering, krisberedskap och internationell samverkan. Institutionens medarbetare undervisar främst på de civila kurserna och programmen, men bidrar även med undervisning och kompetens inom krishantering på de militära programmen. Lärare vid statsvetenskapliga institutionen medverkar även på uppdragsutbildningar i krisberedskap och krishantering riktad mot både offentliga och privata aktörer. 

Beskrivning

Anställningen är kopplad till forskning inom statsvetenskap, med fokus på informationspåverkan genom spridning av desinformation och strategiska narrativ.  

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter gäller forskning och planering av forskning inom politisk psykologi, med fokus på informationspåverkan.

Vem är du?

Den sökande ska ha en master i statsvetenskap och skrivit en uppsats med hög relevans för anställningen. Erfarenhet av arbete som forskningsassistent inom statsvetenskap med fokus på informationspåverkan krävs. Erfarenhet av självständigt arbete som nyttjar kvantitativa metoder krävs. Egen forskning om eller kurser inom politisk psykologi är meriterande. Det krävs att den sökande har mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska och engelska, samt är noggrann och självständig.

FHS eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid 1 april - 31 augusti 2023. Tillträde 1 april.

Ansökan

Ansökan, som ska innehålla ett CV och exempel på tidigare akademiska arbeten skickas in via FHS:s rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med HF/HR 4/2024.

Upplysningar

Professor Charlotte Wagnsson, charlotte.wagnsson@fhs.se

HR-partner Christoffer Svensson, christoffer.svensson@fhs.se

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2024!

职位类型 临时职位(6个月以上)
工作性质 全职
入职第一天 2024-04-01
工资 Individuell lön
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 HF/HR 4/2024
发布时间 2024-01-11
申请截止日期 2024-02-01

分享链接到: