Cofnij

INTRESSEANMÄLAN: Uppdrag som enhetschef konceptutbildningar, CTSS, placering i Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs även uppdragsutbildning, konceptutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar med verksamhet både i Stockholm och Karlstad.

Beskrivning

Vi ser en förändrad och utmanande hotbild som omfattar allt från traditionella militära hot, till terror och radikalisering, klimathot och pandemier. Totalförsvaret ska utvecklas och integreras med en effektiv krisberedskapsförmåga för att kunna hantera hela den hotbild som den nationella säkerhetsstrategin inriktar skyddet av nationella intressen på. Som stöd för alla samhällets aktörer och organisationer krävs kunskapsuppbyggnad genom forskning, analysstöd, utbildningar och övningar inom samhällets säkerhet. Navet för denna verksamhet vid Försvarshögskolan är Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Enheten för konceptutbildning leder och utvecklar tre av Sveriges största ledarskapskoncept; utveckling av grupp och ledare (UGL), utvecklande ledarskap (UL) och indirekt ledarskap (IL) som alla grundar sig på Försvarshögskolans ledarskapsmodell.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du ett särskilt ansvar för verksamheten vid enheten i Karlstad som också blir din placeringsort. Du har ett nära samarbete med centrumchefen i Stockholm och tillsammans driver ni arbetet med att hitta synergier och bra samarbetsformer för den nya enheten.

Dina arbetsuppgifter som enhetschef för enheten för konceptutbildningar är att tillsammans med centrumchefen skapa förutsättningar för våra konceptansvariga att utveckla pedagogiskt innehåll till konceptens utbildningsverksamhet. Vidare ansvarar du för ekonomi, internstyrning och kontroll inom ramen för centrats verksamhet i Karlstad.

Vem är du?

Behöriga att söka är tillsvidareanställda inom Försvarshögskolan eller Försvarsmaktsanställda yrkesofficerare. Du har erfarenhet av koncepten och deras tillämpning. Vidare har du erfarenhet från arbete som chef och ledare, gärna från högskole-/universitetssektorn och/eller Försvarsmakten eller annan relevant verksamhet. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Det är meriterande med erfarenhet från undervisning och administration vid universitet/högskola eller vid forskningsinstitut alternativt erfarenhet av förbandstjänstgöring nationellt och internationellt.

Du är samarbetsinriktad och har förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling. Som person är du drivande, lyhörd och flexibel. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar särskilt sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Då Försvarshögskolan har övervägande andel män som chefer uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka.

Anställningen

Uppdraget som enhetschef är på deltid (50%) och kräver att du har en grundtjänst som kan kombineras med chefsuppdraget som är tidsbegränsat på fyra år med möjlighet till förlängning. För anställda inom Försvarsmakten sker tillsättning genom bemanning enligt det centrala kollektivavtalet om anställning av yrkesofficerare, under förutsättning att Försvarsmakten beviljar tjänstledighet.

Ansökan

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Ansökan ska innehålla ett CV och personligt brev samt en kort redogörelse för pedagogiska, administrativa och övriga meriter med relevans för anställningen som du vill åberopa. Märk din ansökan med dnr HF/HR 92/2019.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: 

  • Chef CTSS Fredrik Bynander, fredrik.bynander@fhs.se
  • HR-specialist Henrietta Roos, henrietta.roos@fhs.se

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti!

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Etat Na pół etatu
Rozpoczęcie zatrudnienia Enligt överenskommelse
Wynagrodzenie Fast lön
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 50%
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny HF/HR 92/2019
Opublikowane 15.07.2019
Termin ostateczny wysłania podania 30.08.2019