Back

Gästlektor i Ledarskap under påfrestande förhållanden, Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs även uppdragsutbildning, konceptutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar med verksamhet både i Stockholm och Karlstad.

Försvarshögskolan söker en gästlektor i  Ledarskap under påfrestande förhållanden med placering i Karlstad

Befattningen är placerad vid Ledarskapsavdelningens sektion i Karlstad som är en del av Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap. På Ledarskapsavdelningen arbetar civil och militär personal med forskning och undervisning i ämnet ledarskap, främst för samhällssektorn försvar, krishantering och säkerhet.

Sektionen i Karlstad har cirka 20 medarbetare som utbildar och forskar inom ledarskap i bred bemärkelse, vilket inkluderar sådant som personalförsörjning, rekrytering och urval, kris och riskhantering, samt veteranfrågor. Vi arbetar utifrån ett ”före-under-efter-perspektiv” som innebär att en ledare ska rekryteras, utvecklas och också vid behov tas om hand efter en insats.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning och forskning samt administration inom ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden. De forskningsuppgifter som är aktuella innebär huvudsakligen testkonstruktion och statistisk bearbetning av kvantitativa studier. Undervisningen avser i första hand kurser inom befintligt mastersprogram i Ledarskap och ledning samt kurser på grundnivå.

Behörighet
Sökande ska ha sin grundanställning som lektor vid annat svenskt eller utländskt lärosäte, samt vara prövad och ansedd behörig för anställning som lektor i det ämne som anställningen avser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Förmåga till självständigt forskningsarbete av god kvalitet inom ämnet ledarskap, med fokus på personalförsörjning, rekrytering och urval. Sökande förväntas ha sin bakgrund i exempelvis pedagogik, psykologi, statsvetenskap, sociologi eller företagsekonomi.
  • Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom för tjänsten relevanta ämnen. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas.

Det är dessutom meriterande med:

  • Erfarenhet av utveckling av psykologiska testinstrument, samt goda kunskaper i modern testteori och kvantitativa analysmetoder.
  • Erfarenheter att arbeta inom samhällssektorn försvar, krishantering och säkerhet.

Allmänna krav för lärare
Den sökande ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska samt dokumenterad förmåga att undervisa på engelska.

En lärare vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet ledarskap och avdelningen.

Anställningen
En gästlektor anställs för en begränsad tid i enlighet med lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Anställningen är en allmän visstidsanställning på heltid med tillträde 2021-03-01 eller enligt annan överenskommelse. Anställningens varaktighet är längst till och med 2022–12–31.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan
Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Den sökande ska i ansökan inkludera komplett meritförteckning, relevanta intyg om nuvarande anställning som universitetslektor samt sakkunnigutlåtanden som visar på lektorsbehörigheten inom ämnet.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 179/2020.

Upplysningar
Sektionschef Claes Wallenius; 0708-70 74 31; claes.wallenius@fhs.se
HR-generalist Christina Edlund; 08-553 427 27; christina.edlund@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2021

Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
First day of employment Senast 2021-03-01 eller enligt annan överenskommelse
Salary Månadslön
Number of positions 1
Working hours 100%
City Karlstad
County Värmlands län
Country Sweden
Reference number HF/HR 179/2020
Published 23.Dec.2020
Last application date 11.Jan.2021 11:59 PM CET