Tillbaka

Vikariat som universitetsadjunkt i krigsvetenskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs även uppdragsutbildning, konceptutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar med verksamhet både i Stockholm och Karlstad.

Försvarshögskolan forskar och utbildar inom statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik respektive krishantering och internationell samverkan, krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap, militärhistoria, folkrätt och ledarskap. Skolans vision är att vara ett nationellt och internationellt lärosäte för utbildning för samhällets säkerhet och skydd samt ett centrum för utveckling av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv. Vid sidan av officersutbildningen på alla nivåer bedriver Försvarshögskolan civil akademisk utbildning för samhällets säkerhet. Försvarshögskolan finns i Stockholm och Karlstad och antalet anställda är cirka 370. Läs mer på www.fhs.se

Vikariat som universitetsadjunkt i krigsvetenskap

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och ickekonventionella). Krigsvetenskapen studerar också bl.a. drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, civil-militära relationer, totalförsvar, hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som rör genus, fred och säkerhet.

Läs mer om krigsvetenskap på www.fhs.se/forskning/var-forskning/krigsvetenskap.html

Försvarshögskolan söker dig som vill vikariera som adjunkt under en pågående lektorsrekrytering.

Anställningen är på heltid och placerad vid Strategiavdelningen, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och undervisning samt administration inom ämnet krigsvetenskap.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

1. avlagt lägst kandidatexamen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, samt

2. genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning av adjunkt gäller graden av den skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder (i sammanvägning):

  • Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning inom krigsvetenskap (eller motsvarande) som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag. Erfarenhet av kvantitativ forskning är särskilt meriterande.
  • Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå i krigsvetenskap (eller motsvarande). Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
  • Erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning.

Meriterande:

  • Det är meriterande med doktorsexamen i krigsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, t.ex. internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, statsvetenskap m.m.).
  • Det är även meriterande med dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Försvarshögskolan eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom aktuellt ämnesområde ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Anställningen

Anställningen är en vikariatsanställning under en pågående lektorsrekrytering och förväntas pågå fram till och med den 31 augusti 2021. Tillträde enligt överenskommelse.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla en meritförteckning (inklusive publikationslista), examensbevis, en redogörelse av undervisning, forskning administration och andra kvalifikationer som är relevanta för anställningen samt en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” överst eller underst på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 98/2020. Välkommen med din ansökan senast den 2020-09-14!

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Chefen för Strategiavdelningen överste Carl van Duin, carl.vanduin@fhs.se
  • Professor Jan Ångström, jan.angstrom@fhs.se
  • Studierektor, docent Kersti Larsdotter, Kersti.Larsdotter@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 98/2020
Publicerat 2020-07-09
Sista ansökningsdag 2020-09-14