Tillbaka

Universitetsadjunkt i Ledningsvetenskap till Ledningssektionen

Försvarshögskolan

Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och försvarssystem. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Försvarssystem (ALF) samt en stab.

Ledningssektionen vid Försvarshögskolan söker en Universitetsadjunkt i Ledningsvetenskap

Anställningen är på deltid och placerad vid Avdelningen för ledningsvetenskap och försvarssystem på Militärvetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm. Ämnet ledningsvetenskap syftar till att stödja utvecklingen av ledningssystem, bestående av exempelvis arbetsmetoder, organisation och tekniska stödsystem, som behövs för att leda militära och civila insatser vid större kriser, konflikter och krig. Som stöd för detta används kunskap hämtat från flera andra områden t.ex. systemvetenskap, ingenjörsvetenskaper, människa-dator interaktion, psykologi, organisationsteori, risk och säkerhet. Vår forskning bidrar till den nationella och internationella ämnesdebatten.

Forskningen är i huvudsak uppdragsstyrd och finansieras till stor del genom uppdrag från Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och liknande aktörer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgiften är tvådelad. Dels att vara lärare, huvudsakligen vid utbildningen inom Högre Officersprogrammet (HOP), Grundkurs Ledningsvetenskap och Mastersprogrammet för Ledning och Ledarskap men även i andra utbildningar t.ex. Strategisk chefutveckling. Arbetsuppgifterna innebär också att vara utvecklare där kunskap inom ledningsvetenskap används för att revidera exempelvis Svensk Planerings och Ledningsmetod (SPL) och FM doktrintillägg Ledning.

Vem är du?

Vi söker dig som har avlagt lägst kandidatexamen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. Du ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Du har/kan:

  • Genomgått högre militär utbildning (Chefsprogrammet (ChP) och Högre Stabsutbildning (HSU) med godkänt resultat.
  • Goda kunskaper om ledning i den militära kontexten.
  • Goda kunskaper om Ledningsvetenskap.
  • Goda kunskaper om och hög färdighet i utvecklingsarbete.
  • Mycket god kunskap i SPL.
  • Mycket god kunskap om FM Doktrin och utveckling av densamma. Undervisa på svenska och engelska.

Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på deltid 25 %, i 24 månader med tillträde 1 april 2020. Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan

Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett personligt brev samt CV. Märk Din ansökan dnr HF/HR 12/2020. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 19 februari 2020.

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Per Barius, chef Sektionen för Ledningsvetenskap, telefon 070-269 03 13.

Fackliga företrädare

Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), tfn FHS växel 08-553 425 00

Välkommen med din ansökan senast 19 februari 2020!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 25%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 12/2020
Publicerat 2020-01-29
Sista ansökningsdag 2020-02-19