Tillbaka

Universitetsadjunkt i Ledarskap under påfrestande förhållanden

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Försvarshögskolan söker en universitetsadjunkt i Ledarskap under påfrestande förhållanden

Ledarskap under påfrestande förhållanden är ett ämne vid Försvarshögskolan som fokuserar på en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör. Ledarskap kan också ses som en process för att påverka andra att förstå och vara överens om vad som behöver göras och hur det kan göras effektivt.

Till ämnesområdet ledarskap under påfrestande förhållanden hör ledarskap i både direkt och indirekt form, särskilt under påfrestande förhållanden vilka belyses från främst ett individuellt och organisatoriskt, men även från ett samhälleligt perspektiv.

Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap

Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap kännetecknas av mötet mellan civil och militär expertis, mellan teori och beprövad erfarenhet, samt mellan akademi och professioner inom försvarsmakten och säkerhetssektorn. Institutionen rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan.

På Ledarskapsavdelningen arbetar civila och militära som forskar och genomför undervisning i ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. I samband med risk, kris, konflikt och krig ökar kraven på fungerande ledarskap under påfrestande förhållanden. Kurser i ämnet förbereder individer för att kunna hantera ledarskapets svåraste utmaningar. Avdelningens lärare undervisar både på de högskolepoänggivande kurserna och i form av kortare uppdragsutbildningar i ledarskap riktade mot chefer. Vid Försvarshögskolan har Ledarskapsavdelningen särskilt ansvar för pedagogisk utveckling av utbildningsverksamheten genom högskolepedagogiska kurser.

Ledarskapsavdelningen finns i Karlstad och i Stockholm. Anställningen är placerad vid Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap i Stockholm.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att delta i undervisning, forskning och administration inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. Undervisning kan förekomma både inom den civila ledarskapsutbildningen och inom de militära programmen.

I arbetsuppgifterna ingår även ämnesutveckling samt samverkan och utveckling av kontakter med det omgivande samhället. Det innebär bl.a. att:

 • medverka till utveckling av kurser och administration
 • medverka till utveckling av undervisningsmateriel och metoder
 • medverka i utarbetande och genomförande av examinationer
 • delta i forskningsansökningar
 • delta i olika forskningsprojekt.

Vem är du?

Vi söker dig som har avlagt lägst kandidatexamen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. Du ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Meriterande för anställningen är:

 • om du har en magister eller mastersexamen i relevant ämne
 • skicklighet som lärare inom högskola eller universitet och erfarenhet av kursutveckling och handledning av självständiga arbeten
 • erfarenhet av undervisning i Ledarskap under påfrestande förhållanden på civila och/eller militära program
 • erfarenhet av arbete med forskning
 • kunskap om och nätverk inom kris- och försvarssektorn.

Som person har du god samarbetsförmåga och är initiativrik, självständig och har genom din lärargärning utvecklat ett genomtänkt pedagogiskt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i högst 12 månader, med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 131/2019

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

 • Eva-Karin Olsson, C ISSL, Eva-karin.olsson@fhs.se
 • Pär Daléus, C Ledarskapsavdelningen, par.daleus@fhs.se
 • HR-specialist Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober 2019!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 131/2019
Publicerat 2019-10-04
Sista ansökningsdag 2019-10-18