Tillbaka

Universitetsadjunkt i krigsvetenskap med inriktning specialoperationer

Militärvetenskapliga institutionen

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena försvarssystem, krigsvetenskap, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Anställningen är placerad på Sektionen för operativa funktioner vid Operativa avdelningen, Militärvetenskapliga institutionen i Stockholm. Vid Försvarshögskolan är Krigsvetenskap huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser nyttjas. Ämnets medarbetare bidrar till civila och militära utbildningar, inklusive uppdragsutbildningar beställda av såväl offentliga som privata aktörer.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter avser främst kursansvar och undervisning inom ämnet krigsvetenskap vid de kurser som Försvarshögskolan ger inom området specialoperationer, men även att bidra med ämneskunskap och delta som lärare på andra kurser som ges på Försvarshögskolan. Utbildningens innehåll vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att militära och civila lärare samarbetar med forskare både på sektionen och på övriga Försvarshögskolan.

I arbetet ingår även att bidra till att ämnesutveckla sektionens kompetensområde specialoperationer tillsammans med sektionens militära och civila personal, samt att samverka med Försvarsmakten, andra myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn, andra lärosäten samt länder och organisationer relevanta för utvecklingen av området.

Vem är du?

Vi söker dig som har avlagt minst kandidatexamen eller har motsvarande militär kompetens, d.v.s. genomfört högre utbildning och därmed erhållit minst överstelöjtnant/kommendörkaptens grad. Du ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat eller på annat sätt förvärvat motsvarade kunskaper innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjats, samt visat pedagogisk skicklighet. Vidare har du en bakgrund som officer med mångårig erfarenhet av militär verksamhet på främst operativ och strategisk nivå inom området specialoperationer.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Det är meriterande med erfarenhet av specialoperationer inom ramen för nationella och internationella övningar och av arbete med operationsplanläggning och genomförande av militära operationer (gärna med inriktning specialoperationer).

Det är även meriterande med (men inte krav på) pedagogisk skicklighet som visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå samt ett stort kontaktnät inom specialoperationer i både nationella och internationella sammanhang.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska eller svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter. I den slutliga bedömningen vägs även personliga egenskaper som social kompetens och hög arbetsförmåga, självständighet och flexibilitet in, liksom ett stort intresse för utbildning och pedagogik, såväl när det gäller att genomföra undervisning som att delta i långsiktig utveckling. Stor vikt läggs även på en god förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom det aktuella ämnet ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på deltid 80% under två år med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ansökan

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 142/2020.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Övlt Iréne Clément, irene.clement@fhs.se
  • Chef Operativa avdelningen, Andreas Forsman, andreas.forsman@fhs.se
  • HR-specialist, Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 31/10 2020

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 142/2020
Publicerat 2020-10-02
Sista ansökningsdag 2020-10-31