Tillbaka

Universitetsadjunkt i krigsvetenskap

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Marinavdelningen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Ämnet krigsvetenskap kan i Sverige endast studeras vid Försvarshögskolan. Det grundläggande studieobjektet för krigsvetenskapen vid Försvarshögskolan är krig och militär maktutövning. Forskningen syftar till såväl kunskapsutveckling som såväl utveckling av praktiska förmågor hos främst militära yrkesutövare.

Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur och karaktär, militära medels användbarhet, hur militära organisationer fungerar (modus operandi) och hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser.

Krigsvetenskapen studerar också drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, och hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig.

Krigsvetenskapen handlar även om kunskapsutveckling kring systemfunktioner, till exempel ledningssystem och interaktion människa – teknik – organisation, samt kring praktisk ledning av militärt förmågeskapande före insats, förmågenyttjande under insats och förmågeåteruppbyggande efter insats.

Var och en av dessa faser – före, under och efter insats, rymmer frågeställningar hela vägen ifrån individuell stridsteknisk nivå till politisk nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap i den meningen att krig, krigföring och väpnade konflikters dynamik och aktörer ofta analyseras i en vidare social, politisk och kulturell kontext.

Forskning som rör ett så komplext fenomen som krig måste med nödvändighet inkludera flera olika kunskapsperspektiv – alltifrån den militära professionens praktik till mera generiska kunskapsperspektiv från de vidare samhälls- och humanvetenskaperna.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning främst inom Officersprogrammet och då främst inom kurser med fokus på vetenskaplig teori och metod. I arbetsuppgifterna ingår också att vara handledare på uppsatskurser inom både på grund och avancerad nivå.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete från ett vetenskapsområde nära det krigsvetenskapliga och främst inom kurser med metod- och teorifokus samt uppsatskurser på fortsättning- och påbyggnadsnivå.

Den sökande ska ha de personliga egenskaperna som krävs för att fullfölja anställningen väl såsom god samarbetsförmåga. Den sökande ska även vara prestationsorienterad, självgående och strukturerad i arbetet.

Anställningen

Anställningen, som är placerad i Stockholm, är ett vikariat på heltid under 2023.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ansökan ska innehålla ett presentationsbrev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida) och en CV.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 6/2023.

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Malin Bäckström (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via växel: 08-553 42 500.

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2023.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. #LI-DNI

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-02-01
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 6/2023
Publicerat 2023-01-19
Sista ansökningsdag 2023-01-23