Tillbaka

Två vikarierande lektorer alternativt adjunkter i krigsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutitionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Beskrivning

Anställningarna är placerade vid marksektionen respektive marinsektionen vid Taktikavdelningen på den Militärvetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm. Krigsvetenskap utgör huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas. Den militärvetenskapliga institutionen ansvarar för merparten av utbildningen på de militära programmen. Vår forskning är inriktad både mot den nationella och internationella ämnesdebatten och vi driver civil och militär utbildning på grund och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter

Anställningarna avser undervisning och forskning inom ämnet krigsvetenskap med fokus på taktik och operationer (med armé- och marinstridskrafter). Anställningarna innefattar kursansvar, arbete med examination samt mindre administrativa uppgifter.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning inom området krigsvetenskap. Pedagogisk skicklighet ska ha visats i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas.

Behörig att anställas som adjunkt är den som avlagt masterexamen eller lägst magisterexamen inom ett område som är relevant för krigsvetenskap. Meriterande är även att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Ett allmänt behörighetskrav är att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.  

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

För dessa anställningar tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom planering och genomförande av utbildning vid högskola.
  • Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnesområden som berör krig, krigföring och konflikt (krigsvetenskap, säkerhetspolitik, krishantering, militärhistoria, internationella relationer, sociologi, socialantropologi eller motsvarande) och som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Det är meriterande med officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvarssektorn. Det är även meriterande med erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt erfarenhet av arbete med att ansöka om forskningsanslag.

Anställningen

Anställningarna avser två vikariat på heltid.

Vikariatet på marksektionen, pga. tjänstledighet, avser ca. 5 månader med eventuell möjlighet till förlängning.

Vikariatet på marinsektionen, pga. föräldraledighet, avser ca. 8 månader.

För båda anställningarna eftersöks i första hand sökande som har bedömts lektorskompetenta vid annat lärosäte genom sakkunniggranskning.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla en meritförteckning (inklusive publikationslista), examensbevis, en redogörelse av undervisning, forskning, administration och andra kvalifikationer som är relevanta för anställningen samt en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen. Vi ser gärna att du beskriver i text hur du tror att du kan bidra till vår framtida utveckling när det gäller utbildning och forskning inom krigföring och samtida militär taktik.  

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 89/2019.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Chef Marksektionen, överstelöjtnant Daniel Rydberg, daniel.rydberg@fhs.se
  • Chef Marinsektionen, överstelöjtnant Anders Enström, enstrom@fhs.se
  • Chef Taktiska avdelningen, överstelöjtnant Stefan Wilson, stefan.wilson@fhs.se
  • HR-specialist Henrietta Roos, henrietta.roos@fhs.se

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 89/2019
Publicerat 2019-07-09
Sista ansökningsdag 2019-08-15