Tillbaka

Två biträdande lektorer i historia, särskilt militärhistoria

Försvarshögskolan

Anställningen är placerad på Militärhistoriska sektionen vid Operativa avdelningen, Militärvetenskapliga institutionen i Stockholm. Vid Försvarshögskolan är ämnet historia, särskilt militärhistoria, inriktat mot att studera relationen mellan krig, kultur och samhälle samt utvecklingen av militär strategi, operationer och taktik som stöd till ämnet krigsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning om minst 50% samt undervisning och administration inom ämnet historia, särskilt militär historia. I arbetsuppgifterna ingår även viss undervisning inom andra ämnens kurser vid lärosätet, deltagande i fältövningar och liknande moment inom Försvarshögskolans militära program, samt vissa redaktörssysslor.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger såsom sjukdom, föräldraledighet eller andra förklarande omständigheter.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor gäller främst förmågan till självständigt forskningsarbete av god kvalitet.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i rangordning:

Förmåga till självständig forskning av god kvalitet inom ämnet historia, särskilt militärhistoria, som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.

Det är meriterande med erfarenhet av officersutbildning på olika nivåer, liksom dokumenterad erfarenhet av framgångsrika ansökningar av externa forskningsmedel.

Försvarshögskolan är en mångvetenskaplig miljö, varför erfarenhet av samarbeten med militärhistoria närstående ämnen som krigsvetenskap eller försvarssystem, liksom erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt, är meriterande. Sektionen planerar under de närmaste åren viss läromedelsproduktion, varför erfarenhet av redaktörssysslor är meriterande.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom det aktuella ämnet ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen är en heltidsanställning på fyra år med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är en meriteringsanställning med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för, en sådan anställning innebär en tillsvidareanställning.

De bedömningsgrunder som ligger till grund för möjligheten att befordras framgår av Försvarshögskolans anställningsordning för lärare.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall för läraransökan, som du hittar på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 22/2020

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Professor i historia, särskilt militärhistoria, Lars Ericson Wolke, lars.ericsonwolke@fhs.se Chef Operativa avdelningen, Andreas Forsman, andreas.forsman@fhs.se HR-specialist, Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 2020-05-20!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 22/2020
Publicerat 2020-04-07
Sista ansökningsdag 2020-05-20