Tillbaka

Prefekt vid institutionen för ledarskap och ledning

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning (ILL). Vid institutionen arbetar ca 50 lärare och forskare, såväl civila som militära, vid avdelningarna i Stockholm och Karlstad. Utbildning bedrivs i Stockholm på grund- och avancerad nivå huvudsakligen på svenska. Ämnet har egen forskarutbildning med start hösten 2024. Redan nu finns doktorander vid institutionen som är antagna vid andra lärosäten.

Beskrivning

Institutionen för ledarskap och ledning (ILL) är en av sex ämnesinstitutioner vid Försvarshögskolan. Vid institutionen arbetar ca 50 lärare och forskare, såväl civila som militära, vid avdelningarna i Stockholm och Karlstad. Utbildning bedrivs i Stockholm på grund- och avancerad nivå och institutionen strävar efter att inrätta egen forskarutbildning med start 2024. Redan nu finns doktorander vid institutionen som är antagna vid andra lärosäten.

Institutionen för ledarskap och ledning söker nu en prefekt som vill fortsätta bygga upp institutionens starka forsknings- och utbildningsmiljö.Som prefekt för ILL så får du möjlighet att påverka inriktning för institutionen och leda både civila och militära medarbetare med hög kompetens.

Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Vi studerar både enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet. Vi studerar också organisationer och organisering, samt hur dessa fungerar för att skapa förutsättningar för individers beteenden. Inom institutionen finns ett särskilt fokus på forskning inom samverkan i det svenska totalförsvaret, ledning, urval- och rekrytering, ledarskap och arbetsförhållanden, grupprocesser samt frågor som rör organisering.

Institutionens forskning och utbildning bygger på god teoretisk grund och har nära koppling till praktiker inom Försvarshögskolans huvudområde; försvar, krishantering och säkerhet. På så sätt bidrar vi med relevant forskning och utbildning för det svenska totalförsvaret.

Arbetsuppgifter

Prefekten är institutionens chef och ska verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionens verksamhetsområde samt för att samverkan med det omgivande samhället främjas.

Prefekten företräder ämnet ledarskap och ledning och institutionen inom och utom högskolan. Det innebär att prefekten leder och fördelar arbetet inom institutionen och ansvarar inför rektor för institutionens löpande verksamhet. Prefekten är arbetsgivarföreträdare och har ansvar för institutionens verksamhet (forskning, utbildning, samverkan) inklusive ekonomi, administration och arbetsmiljö för ämnets personal och studenter. Utöver de interna uppgifterna är det prefekten som representerar ämnet i rektors ledningsgrupp och som i vardagen stödjer rektor i arbetet med den strategiska ledningen av Försvarshögskolan.

Vem är du?

Vi söker dig som antingen har en anställning på Försvarshögskolan, eller som vill bli en del av Försvarshögskolans kollegium och som är disputerad och uppfyller behörighetskraven för anställning som lektor i ämnet ledarskap och ledning. Du visar stor förståelse för ämnet ledarskap och ledning och har en vilja och ambition att utveckla dess inriktningar vid Försvarshögskolan.

Du är professionell, målinriktad och drivande och förstår vikten av att följa fattade beslut och vikten av att vara ett bra stöd till övriga chefer och ledning. Du ska ha förmåga att leda och driva förändringsarbete, vilket även innefattar ett aktivt jämställdhetsarbete. Eftersom du är en del av rektors ledningsgrupp har du även förmåga att lyfta blicken och även se till hela högskolans behov.

Du utövar ett utvecklande ledarskap med stor social kompetens och mycket god arbetsledningsförmåga. Du drivs av att få människor att samarbeta för att skapa ännu bättre resultat inom forskning och utbildning. Vi vill att du har förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling.

Du uttrycker dig obehindrat i både svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser att du som person drivs av att få människor att samarbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för verksamheten. Du är bekväm i rollen som representant för lärosätet, institutionen och ämnet utåt.

Anställningen

Det är meriterande om du har haft ledningsuppdrag inom akademin så som att ha varit studierektor, programansvarig, områdesföreståndare, haft tidigare chefsuppdrag etc. Alternativt har du motsvarande kunskaper som kan anses vara likvärdiga.

Tidigare arbete inom säkerhetsområdet och erfarenhet av förmågeutveckling inom försvars- och säkerhetsområdena, till exempel som officer, är också meriterande.

Upplysningar

Uppdraget är på tre år med möjlighet till förlängning. Om sökande inte är anställd vid Försvarshögskolan kommer efter sakkunnigprövning ett universitetslektorat eller en professur att erbjudas efter sakkunnigprövning.

Tillträde enligt överenskommelse men som senast den 1 maj 2024.

Uppdraget kommer med ett uppdragstillägg och ett avtal om forskningsmedel då uppdraget avslutats. Grundlönen sätts i förhållande till akademisk nivå och professionell erfarenhet.

Ansökan ska innehålla ett uppdaterat CV samt kort beskrivning av varför du vill ha uppdraget och vad du kan bidra med.

Skicka in ansökan via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din intresseanmälan med dnr HF/HR 291/2023

Ytterligare upplysningar om uppdraget lämnas av rektor Robert Egnell eller HR-partner Sara Borgvall. Fackliga företrädare är Johan Österberg (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 291/2023
Facklig företrädare
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2023-12-27
Sista ansökningsdag 2024-01-28

Dela länkar