Tillbaka

varbi1170x300_alt1englogga.jpg

Postdoktor med inriktning mot säkerhetsskydd och kontraterrorism

Statsvetenskapliga institutionen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan analyserar hur säkerhet och osäkerhet skapas, vem säkerhet är till för och hur kriser förebyggs och hanteras – i samtliga fall i ett svenskt, europeiskt och globalt sammanhang. Vi utforskar hot, konflikter, beslutsprocesser, kommunikationsprocesser, identitetskonstruktion och etiska dilemman som rör stat, samhälle och individ, med särskilt fokus på Sverige och de nordiska länderna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Ryssland och Östasien.

Syftet med vår forskning och utbildning är att bidra till en mer komplex och nyanserad förståelse av världen. Våra forskare deltar regelbundet med sin expertis i nationell och internationell media, ger råd till beslutsfattare, deltar i uppdragsutbildning och verkar för att öka kunskapen i samhället i aktuella frågor.

Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan kan indelas i två övergripande teman - säkerhetspolitik och krishantering - samt ett antal inriktningar vilka organiserar forskare såväl som doktorander.

Arbetsuppgifter

Postdoktoranställningen är en del i en högskoleövergripande satsning inom säkerhetsskydd på uppdrag av regeringen. Arbetsuppgifterna omfattar forskning och undervisning inom ämnet statsvetenskap med särskild fokus på kontraterrorism som en del av säkerhetsskyddet. Arbetsuppgifterna inkluderar egen forskning, utveckling, att organisera och genomföra institutionens forskningsaktiviteter inom området, samt att sprida resultaten vid konferenser och i publikationer. 

I anställningen ingår undervisning på 20 procent och vi ser gärna att du utvecklar och ger kurser inom säkerhetsskydd och kontraterrorism.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i statsvetenskap (eller lämpligt närliggande ämnesområde). 

Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.  

För samtliga anställningar vid högskolan krävs att den sökande har de personliga egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska samt förstå, skriva och tala svenska i B1 nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet. 

Det är meriterande att den sökande har

  • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i ämnet statsvetenskap (eller näraliggande disciplin) med inriktning mot terrorism/kontraterrorism utöver avhandlingsarbetet. 
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet i ämnet statsvetenskap (eller näraliggande disciplin).

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Anställningen är tidsbegränsad i två år med möjlighet till ytterligare ett år förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen.

Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning. 

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

  • Presentationsbrev där du motiverar varför du är kvalificerad till anställningen och vilka forskningsfrågor du ämnar ta dig an inom ramen för anställningen (max 2 sidor).
  • CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
  • Kopia av officiella akademiska examina specifikt doktorsexamen.
  • Vidimerade underlag från studierektor motsvarande som styrker pedagogiska meriter.

Försvarshögskolans rekryteringssystem nås genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 112/2024. 

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Prefekt Eva-Karin Gardell (eva-karin.gardell@fhs.se)
  • HR-partner Christoffer Svensson, christoffer.svensson@fhs.se 

 För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

Välkommen med din ansökan senast 23 maj 2024!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 112/2024
Publicerat 2024-04-25
Sista ansökningsdag 2024-05-23

Dela länkar