Tillbaka

Postdoktor i projektet Morgondagens officer med inriktning mot psykologi

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning (ILL). Vid institutionen arbetar ca 50 lärare och forskare, såväl civila som militära, vid avdelningarna i Stockholm och Karlstad. Utbildning bedrivs i Stockholm på grund- och avancerad nivå huvudsakligen på svenska. Ämnet har egen forskarutbildning med start hösten 2024. Redan nu finns doktorander vid institutionen som är antagna vid andra lärosäten.

Beskrivning

Sverige står inför ett förändrat säkerhetsläge som innebär en ökad hotbild i vårt närområde. Vi vet idag inte fullt ut vad det förändrade säkerhetsläget innebär och vi vet inte säkert vilka krav det ställer på Försvarsmakten som organisation. Men en viktig funktion i det framtida försvaret är officeren, vilket är utgångspunkten för föreliggande projekt. Det samtida och framtida arbetslivet kommer innebära stora utmaningar för en officer - en nyexaminerad officer förväntas kunna hantera situationer som karaktäriseras av oklarhet, komplexitet och okända parametrar. Dessutom präglas situationerna av hög arbetsbelastning och tidspress samt hot mot liv och hälsa vilket för med sig enorma konsekvenser vid felbeslut. Utvecklingen innebär också att en officer i allt högre grad behöver förhålla sig till och sätta ihop team baserat på medlemmar som har differentierade och specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Projektet Morgondagens officer syftar till att undersöka dels hur den militära kontexten utvecklas över tid, dels vilka egenskaper, förmågor och kompetenser som är av betydelse för att möta omvärldens krav och hotbild, och dels hur det ska och kan omsättas i en pedagogisk situation i officersprogrammet och högre officersprogrammet. För att öka våra kunskaper om detta krävs studier som både rör individuella egenskaper, hur man arbetar i team samt hur man förstår och skapar en organisation och ett ledningssystem för en officer att verka inom.

Till projektet söker vi en postdoktor som kan driva sin forskning självständigt men samtidigt kan och vill ingå i en projektgrupp där samarbete är en viktig aspekt. Projektgruppen är relativt liten och arbetet kräver mycket god förmåga till nära samarbete. Som person är du strukturerad, självständig, och initiativtagande. Du har ett professionellt förhållningssätt och god analytisk förmåga och vi söker särskilt dig som har en bakgrund inom psykologi.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består framförallt av forskning i projektet, både individuellt och som del av forskargruppen. I arbetsuppgifterna kan också ingå viss undervisning och administration (max 20 % av heltid). Postdoktorn kommer att vara en integrerad del av forskargruppen och arbeta med insamling, bearbetning, systematisering av kvantitativ data. Arbetet omfattar datainsamlingar på olika nivåer i Försvarsmakten, på officersprogrammet och/eller i försvarsrelaterade myndigheter och organisationer. I arbetet ingår också individuell och gemensam publicering i internationella tidskrifter, samt presentationer av forskningsresultat vid internationella och nationella konferenser och seminarier. Arbetsuppgifterna ställer därför krav på mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du kommer att vara placerad vid Institutionen för Ledarskap och ledning i Stockholm, Försvarshögskolan.

Vem är du?

Du ansöker via FHS:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

CV (inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap) Vidimerat examensbevis (doktorsexamen) och kopior på betyg. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk. Personligt brev, max 1 sida långt. Forskningsplan, dvs en redogörelse för vad du vill forska om inom ramen för det beskrivna projektet, max 3 sidor lång, inklusive referenser. Publikationer som du vill ska stödja din ansökan, får uppgå till max 3 och ska laddas upp i Varbi samtidigt som du ansöker.

Forskningsplanen bedöms utifrån (a) relevans för projektet, samt sökandes (b) empiriska och teoretiska kunskaper inom projektets ämnesområden.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har:

  • avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom relevant ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 
  • Doktorsexamen får inte vara äldre än 2 år.

Ansökan bedöms också efter (c) intresse och förmåga att arbeta självständigt och i en forskargrupp, (d) förmåga att kommunicera forskningsresultat, inklusive till offentliga aktörer och civilsamhället.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, samt tidigare erfarenheter av arbete under påfrestande förhållanden.

Anställningen

Tidsbegränsad anställning på två år på heltid. Den är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning kan göras. Anställningen kan komma att förlängas med ytterligare max ett år.

En förutsättning för att kunna uppfylla postdoktorsavtalet, är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal, under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.

För att anställas med stöd av detta avtal bör främst den komma ifråga som har avlagt examen för högst två år sedan. Vid beräkning av ramtiden om två år är utgångspunkten sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara FHS tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Erik Berntson, projektledare, erik.berntson@fhs.se

Stefan Borén, chef för avdelningen för ledarskap och ledning Stockholm, stefan.boren@fhs.se

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 52/2024
Kontakt
  • Erik Berntson, 08-55642500
  • Stefan Borén, 08-55642500
Facklig företrädare
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2024-03-05
Sista ansökningsdag 2024-03-15

Dela länkar