Tillbaka

Postdoktor i krigsvetenskap med inriktning underrättelsetjänst

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa Funktioner

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutitionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Operativa avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningens kompetensområden omfattar bland annat hybrid krigföring, specialoperationer, underrättelsetjänst, militärstrategisk kommunikation, informationsoperationer, logistik, militärhistoria och språk. Kompetenserna är uppdelade på avdelningens fyra sektioner: sektionen för gemensamma operationer, sektionen för operativa funktioner, militärhistoriska sektionen och sektionen för språk. Vid avdelningen finns även en stab.

Försvarshögskolan söker en postdoktor i krigsvetenskap med inriktning underrättelsetjänst

Anställningen är placerad på Sektionen för operativa funktioner vid Operativa avdelningen, Militärvetenskapliga institutionen i Stockholm. Vid Försvarshögskolan är Krigsvetenskap huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser nyttjas. Ämnets medarbetare bidrar till civila och militära utbildningar, inklusive uppdragsutbildningar beställda av såväl offentliga som privata aktörer.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och undervisning (högst 20%) samt administration inom ämnet krigsvetenskap med inriktning på underrättelsetjänst för totalförsvarets behov. Arbetsuppgifterna innefattar organisation av forskningsaktiviteter samt spridning av resultaten vid konferenser och i publikationer.

I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i andra moment inom ramen för Försvarshögskolans militära program, att söka forskningsmedel, samt att stödja arbetet med ämnesutveckling främst inom delområdet underrättelsetjänst. Dessutom ingår att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten, andra myndigheter, andra lärosäten, länder och organisationer relevanta för utvecklingen av forskningsområdet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Sökande ska inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Försvarshögskolan.

Bedömningsgrunder

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioritetsordning:

  • Doktorsexamen inom området underrättelsetjänst,
  • Doktorsexamen inom annat område inom ämnet krigsvetenskap,
  • Doktorsexamen inom annat ämne med nära koppling till underrättelsetjänst.

Vi förutsätter att den sökande behärskar engelska i tillräcklig omfattning för att kunna publicera och undervisa. Meriterande är om den sökande behärskar svenska i tillräcklig omfattning för att kunna publicera och undervisa på språket.

Vi förväntar oss att du aktivt deltar i avdelningens forskningsverksamhet, att du är motiverad och strukturerad, och att du har god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Du är kommunikativ och tycker om att samarbeta med andra.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina anställda inom det aktuella ämnet ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år på heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning, registerkontroll och svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ansökan

Ansökan utformas i tillämpliga delar i enlighet med Mall ansökan för akademisk tjänst, som återfinns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Vi välkomnar även ansökningar från de som är planerade att disputera under våren 2021.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 173/2021.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Dr/Övlt Per Skoglund, per.skoglund@fhs.se
  • Professor i krigsvetenskap Alastair Finlan, alastair.finlan@fhs.se
  • Chef Operativa avdelningen, Andreas Forsman, andreas.forsman@fhs.se
  • HR-specialist, Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 29 januari 2021!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 173/2020
Publicerat 2020-11-16
Sista ansökningsdag 2021-01-29

Logga in och sök jobbet