Tillbaka

Militära lärare/övningsplanerare OF 4 till Operativa avdelningen

MVI, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Operativa avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningens kompetensområden omfattar bland annat hybrid krigföring, specialoperationer, underrättelsetjänst, militärstrategisk kommunikation, informationsoperationer, logistik, militärhistoria och språk. Kompetenserna är uppdelade på avdelningens fyra sektioner: sektionen för gemensamma operationer, sektionen för operativa funktioner, militärhistoriska sektionen och sektionen för språk. Vid avdelningen finns även en stab.

Operativa avdelningens sektion för gemensamma operationer (GemOp) vid Försvarshögskolan söker militära lärare/ övningsplanerare OF 4
Krigsvetenskap är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer, över hela konfliktskalan och på alla krigföringsnivåer. Krigsvetenskap är ett huvudämne på Försvarshögskolan. På Försvarshögskolan är det den Operativa avdelningen (OPA), inom den Militärvetenskapliga institutionen (MVI), som ansvarar för gemensamma operationer inom ämnet Krigsvetenskap. Avdelningens uppgifter omfattar forskning, utbildning, övningar samt studieverksamhet.

Sektionen för gemensamma operationer har ansvaret för utbildning i gemensamma operationer som stödjer operationer med Försvarsmaktens förband; d v s ledning och utnyttjande av arméstridskrafter, marinstridskrafter och marinstridskrafter samt de viktiga funktionsförbanden - i såväl fred, kris som krig. Vidare är sektionen ansvarig för övningsplanering och förberedelser inför stabsövningar samt ger stöd till HKV INNS. Inom ramen för ämnet krigsvetenskap ansvarar sektionen för utbildning i hur stridskrafterna nyttjas i gemensamma operationer – med tillhörande lednings- och planeringsmetodik, militärteori och operationskonst. Sektionen medverkar även i krigsvetenskapliga forskningsaktiviteter.. Sektionen har sin personal placerad vid Drottning Kristinasväg i Stockholm men bedriver även utbildning med Officersprogrammet vid Karlberg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Din huvudsakliga arbetsuppgift är dels att planera, genomföra och följa upp undervisning i det krigsvetenskapliga ämnet, särskilt med inriktning på gemensamma operationer i totalförsvarsramen vid det högre officersprogrammet (HOP). Dels att medverka i undervisning även på andra krigsvetenskapliga kurser vid HOP, men även vid de treåriga officersprogrammet (OP). Deltagande i övningar samt samverkan med FM HKV ingår även i arbetsuppgifterna.

Sektionens utbildning sker på högskolenivå (grundläggande- och avancerad nivå) som leder till examina. Det innebär att utbildningens innehåll vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Denna akademiska professionsutbildning kräver därmed också att ditt arbete sker i samarbete med våra forskningsföreträdare vi har på sektionen.

Vem är du?
OF 4 med erfarenhet av stabsarbete i taktiska och operativa staber
Vi söker dig som har genomfört högre officersutbildning och examen, eller har motsvarande kompetens. Vi vill att du har bred och fördjupad kunskap inom området taktik – gemensamma operationer – militärstrategi och strategi.

Du har en gedigen officersbakgrund på nivå OF4 med erfarenhet av tjänstgöring på militära förband och i operativ och taktisk stab. Du har erfarenhet från arbete i central ledning med operativ planering och ledning. Det är särskilt meriterande med internationell erfarenhet och med goda kunskaper om NATO och dess krishanteringsförmåga. Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska (i tal och skrift).

Som person har du stor social kompetens och synnerligen god arbetsförmåga med ett gott nätverk. Du har ett stort och positivt intresse för utbildning och pedagogik samt god förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder.

Personliga egenskaper:
Social kompetens, kreativitet, god etik och initiativrikedom är viktiga förutsättningar för befattningen.

Övrig information:
Arbetet innebär arbete i projekt och ställer höga krav på förmåga att arbeta självständigt.
Tjänsten innebär normalt arbete på vardagar, dagtid. Deltagande i FM övningar förekommer normalt vid CJSE/VIKING samt att man deltar i de studieresor (inrikes/utrikes) som studerande genomför inom ramen för aktuella kurser.
Tjänstgöringsperioden är normalt 3 år vilket innebär att man är tjänstledig från FM (då FHS är en egen myndighet).
Tillträde till tjänsten så snart som möjligt enligt överenskommelse med FM.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
C GemOp, Ola Bogren, 070-870 2284, ola.bogren@fhs.se

Facklig representant:
Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), tfn FHS växel 08-553 425 00

Om Försvarshögskolan
Försvarshögskolan bedriver officersutbildning på alla nivåer. Vi forskar och utbildar inom bland annat statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik respektive krishantering och internationell samverkan, militära ämnen, folkrätt och ledarskap. Skolans vision är att vara ett nationellt och internationellt lärosäte för utbildning för samhällets säkerhet och skydd samt ett centrum för utveckling av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv. Högskolan finns i Stockholm och Karlstad och har cirka 370 medarbetare. Läs mer på www.fhs.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 82/2019
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-10-31