Tillbaka

Militära lärare/övningsplanerare OF 2/OR 8 till Operativa avdelningen

MVI, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Operativa avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningens kompetensområden omfattar bland annat hybrid krigföring, specialoperationer, underrättelsetjänst, militärstrategisk kommunikation, informationsoperationer, logistik, militärhistoria och språk. Kompetenserna är uppdelade på avdelningens fyra sektioner: sektionen för gemensamma operationer, sektionen för operativa funktioner, militärhistoriska sektionen och sektionen för språk. Vid avdelningen finns även en stab.

Operativa avdelningens sektion för gemensamma operationer (GemOp) vid Försvarshögskolan söker militära lärare/övningsplanerare OF 2/OR 8.
Krigsvetenskap är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer, över hela konfliktskalan och på alla krigföringsnivåer. Krigsvetenskap är ett huvudämne på Försvarshögskolan. På Försvarshögskolan är det den Operativa avdelningen (OPA), inom den Militärvetenskapliga institutionen (MVI), som ansvarar för gemensamma operationer inom ämnet Krigsvetenskap. Avdelningens uppgifter omfattar forskning, utbildning, övningar samt studieverksamhet.

Sektionen för gemensamma operationer har ansvaret för utbildning i gemensamma operationer som stödjer operationer med Försvarsmaktens förband; d v s ledning och utnyttjande av arméstridskrafter, marinstridskrafter och marinstridskrafter samt de viktiga funktionsförbanden - i såväl fred, kris som krig. Vidare är sektionen ansvarig för övningsplanering och förberedelser inför stabsövningar samt ger stöd till HKV INNS. Inom ramen för ämnet krigsvetenskap ansvarar sektionen för utbildning i hur stridskrafterna nyttjas i gemensamma operationer – med tillhörande lednings- och planeringsmetodik, militärteori och operationskonst. Sektionen medverkar även i krigsvetenskapliga forskningsaktiviteter.. Sektionen har sin personal placerad vid Drottning Kristinasväg i Stockholm men bedriver även utbildning med Officersprogrammet vid Karlberg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består i att vara en del i ett team som till stor del arbetar med förberedelser, genomförande och uppföljning av de större stabsövningarna CJSE, VIKING med flera i arbetsuppgifterna ingå även att medverka i utbildningen inom ramen för det ett/tvåriga Högre Officersprogrammets (HOP) samt det treåriga Officersprogrammet (OP).

Sektionens utbildning sker på högskolenivå (grundläggande- och avancerad nivå) som leder till examina. Det innebär att utbildningens innehåll vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Denna akademiska professionsutbildning kräver därmed också att ditt arbete sker i samarbete med våra forskningsföreträdare vi har på sektionen.

Vem är du?
OF 2/ OR 8 med erfarenhet av stabsarbete i taktiska och operativa staber
FHS söker dig som är kapten/ förvaltare med öppet sinne som är social och verbal och med en inkluderande människosyn. En kapten som genom erfarenhet från internationella och svenska och operationer och övningar är bekväm att arbeta i operativ stabsmiljö med allmän administration samt orderverk etc. i Försvars-maktens lednings- & informations system.

Erfarenheter från kvartermästaruppgifter är önskvärt.

Kunskaper och färdigheter - arbetsuppgifter:

  • Hög allmän administrativ kompetens med god IT-mognad och kunskap i Försvarsmaktens lednings- & informations system.
  • God allmän förmåga att ta fram underlag till orderpunkter och orderverk samt kunna hantera och korrekturläsa ordertext i datormiljö.
  • Inneha körkort (B)
  • Hög mognad i militärengelska vad det gäller att tala, skriva och läsa samt i ordertabulatur.
  • I övrigt:
  • Beredd stödja i FHS militära utbildningar både som lärare och administratör.
  • Förbereda och delta i stabs- & fältövningar.
  • Inneha körkort (B)

Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Meriter och önskvärda kvalifikationer:
Aktuell erfarenhet av förbandstjänst/stabstjänst och nationell/ internationell tjänst.

Erfarenhet/kännedom av såväl nationell som internationell planeringsmodell (PUT, COPD).

Personliga egenskaper:
Social kompetens, kreativitet, god etik och initiativrikedom är viktiga förutsättningar för befattningen.

Övrig information:
Arbetet innebär arbete i projekt och ställer höga krav på förmåga att arbeta självständigt.
Tjänsten innebär normalt arbete på vardagar, dagtid. Deltagande i FM övningar förekommer normalt vid CJSE/VIKING samt att man deltar i de studieresor (inrikes/utrikes) som studerande genomför inom ramen för aktuella kurser.
Tjänstgöringsperioden är normalt 3 år vilket innebär att man är tjänstledig från FM (då FHS är en egen myndighet).
Tillträde till tjänsten så snart som möjligt enligt överenskommelse med FM.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
C GemOp, Ola Bogren, 070-870 2284, ola.bogren@fhs.se

Facklig representant:
Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), tfn FHS växel 08-553 425 00

Om Försvarshögskolan
Försvarshögskolan bedriver officersutbildning på alla nivåer. Vi forskar och utbildar inom bland annat statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik respektive krishantering och internationell samverkan, militära ämnen, folkrätt och ledarskap. Skolans vision är att vara ett nationellt och internationellt lärosäte för utbildning för samhällets säkerhet och skydd samt ett centrum för utveckling av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv. Högskolan finns i Stockholm och Karlstad och har cirka 370 medarbetare. Läs mer på www.fhs.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 85/2019
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-10-31