Tillbaka

Militära lärare OF 2-3 till Avd. för Ledningsvetenskap & Militärteknik

Avd. för Ledningsvetenskap & Militärteknik, Sek. för Militärtekniska System

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

På avdelningen för ledningsvetenskap vid militärvetenskapliga institutionen arbetar forskare och lärare som är uppdelade på tre sektioner: ledningssektionen, sektionen för militärtekniska system och sektionen för militärtekniska tillämpningar. Ämnet ledningsvetenskap handlar om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Ämnet militärteknik handlar om att förstå hur tekniska system och militär verksamhet påverkar varandra samt hur man kan dra nytta av nya tekniska system för militära ändamål.

Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik vid Försvarshögskolan söker militära lärare OF2-3
Anställningen är placerad på sektionen för militärtekniska system (MteS) inom den Militärvetenskapliga institutionens avdelning för ledningsvetenskap och militärteknik. Sektionen genomför utbildning inom mastersprogrammet Utveckling av system för försvar och säkerhet, inom magister- och mastersprogrammet Högre officersutbildning och inom Officersprogrammet. Sektionen bedriver dessutom ett antal forskningsprojekt inom ämnet Försvarssystem. Sektionen utgörs av en blandning av akademiskt- och militärt skolad personal och består av cirka 15 personer.

Arbetsuppgifter
Utbildning främst inom ramen för det treåriga Officersprogrammet med teknisk inriktning och det ordinarie Officersprogrammet. Arbetsuppgiften består i att vara lärare och kursansvarig, som innebär att planera (inkl budgetera), genomföra (utbilda), följa upp samt utveckla kurser. I arbetet ingår också att ämnesutveckla sektionens kompetensområden tillsammans med sektionens militära och civila personal.

Sektionens utbildning sker på högskolenivå (grundläggande- och avancerad nivå) som leder till examina. Det innebär att utbildningens innehåll vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Denna akademiska professionsutbildning kräver därmed också att ditt arbete sker i samarbete med våra forskningsföreträdare vi har på sektionen.

Vem är du?
Kvalifikationskrav:
Du är en officer OF 2/3 med teknisk utbildning inom cyber, telekrig, ledning eller
sensorteknik.
Du innehar pedagogisk kompetens och är beredd att undervisa i stora grupper (100-300 personer).
Du bör ha erfarenhet av utbildning i ämnet militärteknik.
Du bör inneha eller ha innehaft teknisk tjänst på förband eller motsvarande.
Du bör ha genomgått akademisk grundutbildning.
Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Personliga egenskaper:
Tjänsten kräver stort och positivt intresse och god förmåga i lärarrollen. Social kompetens, kreativitet, god etik och initiativrikedom är viktiga förutsättningar för befattningen.

Vi ser gärna kvinnliga sökanden.

Övrig information:
Arbetet innebär arbete i projekt och ställer höga krav på förmåga att arbeta självständigt.
Tjänsten innebär normalt arbete på vardagar, dagtid. Deltagande i FM övningar förekommer normalt vid CJSE/VIKING samt att man deltar i de studieresor (inrikes/utrikes) som studerande genomför inom ramen för aktuella kurser.
Tjänstgöringsperioden är normalt 3 år vilket innebär att man är tjänstledig från FM (då FHS är en egen myndighet).
Tillträde till tjänsten så snart som möjligt enligt överenskommelse med FM.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
C MteS Michael Reberg, 073-394 37 54, michael.reberg@fhs.se

Facklig representant:
Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), tfn FHS växel 08-553 425 00

Om Försvarshögskolan
Försvarshögskolan bedriver officersutbildning på alla nivåer. Vi forskar och utbildar inom bland annat statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik respektive krishantering och internationell samverkan, militära ämnen, folkrätt och ledarskap. Skolans vision är att vara ett nationellt och internationellt lärosäte för utbildning för samhällets säkerhet och skydd samt ett centrum för utveckling av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv. Högskolan finns i Stockholm och Karlstad och har cirka 370 medarbetare. Läs mer på www.fhs.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 75/2019
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-10-31