Tillbaka

Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens marksektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Taktiska avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningen är uppdelad i fyra sektioner som motsvarar de tre militära arenorna: marksektionen, marinsektionen och luftsektionen samt spelsektionen. Vid sektionerna arbetar forskare och lärare i krigsvetenskap med specialkompetens inom de olika arenornas unika förutsättningar. Avdelningens lärare undervisar på grund- och avancerad nivå på de militära programmen. Vid avdelningen finns även en stab.

Taktiska avdelningens marksektion vid Försvarshögskolan söker militära lärare OF 2/3/4.
Krigsvetenskap är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer, över hela konfliktskalan och på alla krigföringsnivåer. Krigsvetenskap är ett huvudämne på Försvarshögskolan. På Försvarshögskolan är det den Taktiska avdelningen (TA), inom den Militärvetenskapliga institutionen (MVI), som ansvarar för ämnet Krigsvetenskap. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning samt studieverksamhet.

Sektionen för mark operationer (TA Mark) har ansvaret för utbildning i markoperationer och taktik samt militärteori som stödjer operationer med arméförband; d v s ledning och utnyttjande av arméstridskrafter i såväl fred, kris som krig. Utbildningen omfattar även övriga delar som är av intresse vid genomförande av markoperationer med arméförband. Vidare är sektionen, inom ramen för krigsvetenskap, ansvarig för utbildning i hur arméstridskrafter utnyttjas i gemensamma operationer. Sektionen medverkar även i krigsvetenskapliga forskningsaktiviteter. Sektionens kompetensområden är: Markoperationer samt förbandstaktik. Sektionen har sin personal placerad vid Drottning Kristinasväg i Stockholm men bedriver även utbildning med Officersprogrammet vid Karlberg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utbildning främst inom ramen för det treåriga Officersprogrammet men även mot det Högre Officersprogrammets första och andra år.
Arbetsuppgiften består i att vara lärare och kursansvarig, som innebär att planera (inkl budgetera), genomgöra (utbilda), följa upp samt utveckla kurser. I arbetet ingår också att ämnesutveckla sektionens kompetensområden tillsammans med sektionens militära och civila personal.
Sektionens utbildning sker på högskolenivå (grundläggande- och avancerad nivå) som leder till examina. Det innebär att utbildningens innehåll vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Denna akademiska professionsutbildning kräver därmed också att ditt arbete sker i samarbete med våra forskningsföreträdare vi har på sektionen.

Vem är du?
Kvalifikationskrav:
Officer (Armé) OF 2/3/4, med taktisk/operativ bakgrund och gärna funktionserfarenheter bataljon/brigad.
Erfarenhet av förbandstjänst.
Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Meriter och önskvärda kvalifikationer:
Aktuell erfarenhet av förbandstjänst och helst internationell tjänst.
Erfarenhet av stabstjänst (nationell och/eller internationell).
Erfarenhet/kännedom av såväl nationell som internationell planeringsmodell (PUT, COPD).
Genomförd utbildning ”Högskolepedagogik”, 15 högskolepoäng (om inte, kan denna utbildning ges dig som individuell kompetensutbildning vid FHS).

Personliga egenskaper:
Tjänsten kräver stort och positivt intresse och god förmåga i lärarrollen. Social kompetens, kreativitet, god etik och initiativrikedom är viktiga förutsättningar för befattningen.

Övrig information:
Arbetet innebär arbete i projekt och ställer höga krav på förmåga att arbeta självständigt.
Tjänsten innebär normalt arbete på vardagar, dagtid. Deltagande i FM övningar förekommer normalt vid CJSE/VIKING samt att man deltar i de studieresor (inrikes/utrikes) som studerande genomför inom ramen för aktuella kurser.
Tjänstgöringsperioden är normalt 3 år vilket innebär att man är tjänstledig från FM (då FHS är en egen myndighet).
Tillträde till tjänsten så snart som möjligt enligt överenskommelse med FM.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
C TA Mark, Daniel Rydberg, 070-981 7559, daniel.rydberg@fhs.se

Facklig representant:
Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), tfn FHS växel 08-553 425 00

Om Försvarshögskolan 
Försvarshögskolan bedriver officersutbildning på alla nivåer. Vi forskar och utbildar inom bland annat statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik respektive krishantering och internationell samverkan, militära ämnen, folkrätt och ledarskap. Skolans vision är att vara ett nationellt och internationellt lärosäte för utbildning för samhällets säkerhet och skydd samt ett centrum för utveckling av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv. Högskolan finns i Stockholm och Karlstad och har cirka 370 medarbetare. Läs mer på www.fhs.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 6
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 81/2019
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-10-31