Tillbaka

Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens marinsektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Taktiska avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningen är uppdelad i fyra sektioner som motsvarar de tre militära arenorna: marksektionen, marinsektionen och luftsektionen samt spelsektionen. Vid sektionerna arbetar forskare och lärare i krigsvetenskap med specialkompetens inom de olika arenornas unika förutsättningar. Avdelningens lärare undervisar på grund- och avancerad nivå på de militära programmen. Vid avdelningen finns även en stab.

Taktiska avdelningens marinsektion vid Försvarshögskolan söker militära lärare OF 2/3/4.
Krigsvetenskap är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer, över hela konfliktskalan och på alla krigföringsnivåer. Krigsvetenskap är ett huvudämne på Försvarshögskolan. På Försvarshögskolan är det den Taktiska avdelningen (TA) vid Militärvetenskapliga institutionen (MVI), som ansvarar för ämnet Krigsvetenskap.

Sektionen för marina operationer (TA Marin) har ansvaret för utbildning i marina operationer och marin taktik samt militärteori som stödjer operationer med marina förband. Det innebär skapande och ledning samt användning av marinstridskrafter i såväl fred, kris som krig. Utbildningen omfattar även marina krigsförbands delar vid genomförande av gemensamma operationer. Vidare är sektionen, inom ramen för ämnet krigsvetenskap, ansvarig för utbildning i hur marina stridskrafter används i gemensamma operationer. Sektionen medverkar även i krigsvetenskapliga forskningsaktiviteter. Sektionens kompetensområden är: marina operationer samt förbandstaktik. Sektionen har sin personal placerad vid Drottning Kristinasväg i Stockholm och bedriver även utbildning på Karlberg, Berga samt i Karlskrona.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsuppgiften består i att vara lärare, kursansvarig och examinator. Det innebär att planera (inkl budgetera), genomföra, följa upp samt utveckla kurser inom ramen för det treåriga Officersprogrammet, OP men även mot det Högre Officersprogrammet, HOP och mot den taktiska stabskursen, TSK. I arbetet ingår att ämnesutveckla sektionens kompetensområden tillsammans med sektionens militära- och civila personal.
Utbildning sker på grund- och avancerad högskolenivå och leder till examina. Det innebär att utbildningens innehåll vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den akademiska professionsutbildningen innebär att arbete sker i samarbete med våra forskningsföreträdare.

Vem är du?
Kvalifikationskrav: Officer (Marin) OF 2/3/4, med bakgrund från taktisk- och operativ ledningsnivå, erfarenhet av förbandstjänst, goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift samt goda färdigheter i att använda dator.

Meriter och önskvärda kvalifikationer:
Marinsektionen söker en medarbetare med aktuell erfarenhet av,
-förbandstjänst och gärna internationell tjänstgöring
-stabstjänst på förbands- taktisk och operativ nivå
-nationell som internationell planeringsmodell (SPL, PUT, COPD)
-”Högskolepedagogik”, 15 högskolepoäng (om inte, ges denna vid FHS).
-studier vid högskola el. universitet.

Personliga egenskaper:
Marinsektionen söker en medarbetare med; vilja och ambition att utvecklas, undervisa och handleda militära och civila studenter. Det innebär en medarbetare som har pedagogisk skicklighet och god förmåga i lärarroll och som administratör. Social kompetens inklusive förmåga att samarbeta i fasta och tillfälliga grupper, kreativitet och initiativrikedom är viktiga personliga egenskaper för arbetet.

Övrig information:
Tjänsten innebär arbete i projektform och ställer höga krav på förmåga att arbeta självständigt.
I tjänsten ingår att delta i övningar, resor och ibland konferenser inom och utom Sverige.
Tjänstgöringsperioden är normalt 3 år vilket innebär att man är tjänstledig från FM (då FHS är en egen myndighet).
Tillträde till tjänsten så snart som möjligt enligt överenskommelse med FM.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
C TA Marin, Anders Enström, 070-981 75 59, anders.enstrom@fhs.se

Facklig representant:
Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), tfn FHS växel 08-553 425 00

Om Försvarshögskolan 
Försvarshögskolan bedriver officersutbildning på alla nivåer. Vi forskar och utbildar inom bland annat statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik respektive krishantering och internationell samverkan, militära ämnen, folkrätt och ledarskap. Skolans vision är att vara ett nationellt och internationellt lärosäte för utbildning för samhällets säkerhet och skydd samt ett centrum för utveckling av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv. Högskolan finns i Stockholm och Karlstad och har cirka 370 medarbetare. Läs mer på www.fhs.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 77/2019
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-10-31