Tillbaka

Militär lärare i krigsvetenskap med inriktning militärstrategi OF 4

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

På strategiavdelningen bedrivs forskning och utbildning i krigsvetenskap. Strategiavdelningen präglas av mötet mellan civil och militär personal där expertis skapas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Flera av avdelningens lärare anlitas ofta som experter inom dagsaktuella frågor om strategi och den militära professionen.
Utbildningen i krigsvetenskap vid avdelningen fokuserar främst på kurser om militärstrategi, militär maktutövning, försvarsplanering, civil-militära relationer och strategifrågor i norra Europa. Kurser som genomförs av lärare vid avdelningen finns inom bl.a. forskarutbildningen i krigsvetenskap, masterprogrammet i politik och krig, officersprogrammet, FHS kandidatprogram och det högre officersprogrammet. Forskningen i krigsvetenskap vid avdelningen fokuserar främst på frågor om hur man använder, bygger upp, organiserar, och leder stridskrafter. Detta inkluderar bl.a. frågor om avskräckning, interaktionen mellan politiska mål och militära medel och metoder, civil-militära relationer, genus och krig samt försvarsplanering.
Strategiavdelningen ingår i institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap.

Försvarshögskolan söker militär lärare i krigsvetenskap med inriktning militärstrategi OF 4
Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Krigsvetenskap rör bl. a. krigs natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och ickekonventionella). Krigsvetenskapen studerar också drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, civil/militära relationer, totalförsvar, hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som berör kvinnor, fred och säkerhet. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare.

Anställningen är placerad på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Strategiavdelningen (StratA).

Strategiavdelningen forskar och utbildar inom Krigsvetenskap med fokus på den militärstrategiska nivån. Vi utbildar och medverkar i utvecklingen av de militära programutbildningarna Officersprogrammet (OP) och det Högre Officersprogrammet (HOP) samt Taktisk stabskurs (TSK). Vi utbildar även på det civila Masterprogrammet politik och krig, på forskarutbildning och på fristående kurser vid Försvarshögskolan. Avdelningen har sin personal placerad vid Drottning Kristinas väg/Brinellvägen på KTH Campus i Stockholm.

Strategiavdelningen består av cirka 20 anställda med olika kompetenser, såväl vetenskaplig kompetens (disputerade) som professionskompetens (militära lärare). Vi arbetar med strategins tre praktiker, (1) politisk styrning, (2) skapande och (3) användande av militära maktmedel. Tillsammans verkar vi för att ge riktigt bra professionsrelevant utbildning för militära och civila chefer.

Nyckelord är vetenskap och beprövad erfarenhet. Krigsvetenskapen innehåller både teorier, metoder och professionella tillämpningar. Metoderna kan vara vetenskapliga (för att studera och analysera krigsvetenskapliga problem) eller vara militära (arbetsmetoder som i regel bygger på beprövad erfarenhet) för att lösa militärt arbete i fred, kris eller krig.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgiften består i att vara lärare eller kursansvarig lärare, vilket innebär att planera, budgetera genomföra, samt utveckla kurser/kursinnehåll i nära samverkan med relevant forskning. I arbetet ingår därutöver att utveckla avdelningens kompetensområden tillsammans med avdelningens militära och akademiska personal, samt att i förekommande fall delta i arbetsgrupper, rörande utveckling av kurser och utbildning.

Din roll är att bidra till att förena teori och praktik, vilket är viktigt i en bra professionsinriktad utbildning. För att du ska kunna axla den rollen behöver du både ha praktisk erfarenhet av militärt arbete och vara förtrogen med de centrala krigsvetenskapliga teorierna kring strategi för att kunna relatera till dessa när du bidrar med din professionskompetens. Du behöver vara en reflekterande praktiker.

Vem är du?
Vi söker dig officer OF 4 som har praktisk erfarenhet av militärt arbete på militärstrategisk nivå i Försvarsmakten eller i andra relevanta myndigheter. Har du arbetat med frågor som rör politisk styrning, skapande eller användning av militära maktmedel är du den vi söker. Du har den praktiska erfarenheten, den teoretiska delen ger vi dig här i form av kompetensutveckling. Vi behöver fler disputerade lärare så är du disputerad är det en merit, men inte ett krav.

I Försvarsmakten kan militärt arbete på militärstrategisk nivå t.ex. innefatta inriktning av försvarsplanering för krig och insatser, fredstida försvarsmaktplanering med olika tidshorisonter, inriktning av övriga delar av högkvarteret i utvecklings- och produktionsfrågor. Militärstrategiskt arbete kan även innebära tjänstgöring på central nivå i andra försvarsmyndigheter, att tjänstgöra som militär rådgivare i Regeringskansliet eller att tillvarata svenska intressen i EUs och Natos politiska och militära staber eller i bilaterala samarbeten.

Kvalifikationskrav:
- Praktisk erfarenhet från arbete och/eller utbildning på militärstrategisk nivå.
- Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

 Meriterande är om du har:
- Erfarenhet från akademisk utbildningsverksamhet eller motsvarande.
- God pedagogisk förmåga.

Som person är du intresserad av, och kunnig i, att leda människor. Du är intresserad av ny kunskap, att läsa och hålla dig allmänt orienterad om säkerhets- och försvarsrelaterade frågor. Du bör ha god social förmåga, vara villig att ta ansvar samt ha en god organisationsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Övrig information
Vid anställningens början planeras du in på kursen Högskolepedagogik 1 (7,5 högskolepoäng) som ges regelbundet vid Försvarshögskolan och som är en obligatorisk utbildning för dig som ska arbeta som lärare vid Försvarshögskolan. I övrigt skräddarsyr vi den kompetensutveckling du behöver beroende på din bakgrund och vilka uppgifter du ska lösa. Kompetensutvecklingen kan ske vid Försvarshögskolan eller inom ramen för samarbetet med våra internationella partners, t.ex. vid National Defense University (NDU) i Washington DC.

Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta självständigt. Tjänsten innebär normalt arbete på vardagar, dagtid. Deltagande i Försvarsmaktens övningar kan förekomma, liksom med våra internationella partners, samt att man deltar i de studieresor (inrikes/utrikes) som studerande genomför inom ramen för aktuella kurser.

Under tjänstgöringen vid Försvarshögskolan är du tjänstledig från Försvarsmakten.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i tre år med tillträde efter överenskommelse. Möjlighet till förlängning finns.

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschefen Carl van Duin 073-156 05 43 eller Anders B Svensson 08-553 42 997 som är militär lärare.

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S). Tfn växel: 08-553 42 500.

Om Försvarshögskolan 
Försvarshögskolan bedriver officersutbildning på alla nivåer. Vi forskar och utbildar inom bland annat statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik respektive krishantering och internationell samverkan, militära ämnen, folkrätt och ledarskap. Skolans vision är att vara ett nationellt och internationellt lärosäte för utbildning för samhällets säkerhet och skydd samt ett centrum för utveckling av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv. Högskolan finns i Stockholm och Karlstad och har cirka 370 medarbetare. Läs mer på www.fhs.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 80/2019
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-10-31