Tillbaka

Lektorat i krigsvetenskap med inriktning specialoperationer

Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Befattningen är placerad vid den Operativa avdelningen på den Militärvetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm. Krigsvetenskap utgör huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser nyttjas. På MVI bedrivs utbildning på såväl grund- och avancerad nivå som på forskarnivå. Den militärvetenskapliga institutionen ansvarar för merparten av utbildningen i krigsvetenskap vid de militära programmen. Vår forskning är inriktad både mot den nationella och internationella ämnesdebatten och vi driver civil och militär utbildning på grund-, avancerad och forskningsnivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och undervisning inom ämnet krigsvetenskap, med inriktning specialoperationer. Anställningen innefattar kursansvar, arbete med examination samt administrativa uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår även att söka forskningsmedel, att bedriva forskning samt att stödja arbetet med ämnesutveckling och utveckling av forskningsområdet Specialoperationer. Dessutom ingår att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten, andra lärosäten, länder och organisationer relevanta för utvecklingen av forskningsområdet samt det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning inom området specialoperationer. Pedagogisk skicklighet ska ha visats i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas. En lektor vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioriteringsordning:

  1. Skicklighet i självständig forskning av hög kvalitet rörande specialoperationer och som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag samt planering och ledning av forskning.
  2. Pedagogisk skicklighet som visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas.

Den sökande skall kunna undervisa på svenska och engelska.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. För att genomgå en säkerhetsprövning måste du ha svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall för ansökan, som du hittar på https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla en meritförteckning (inklusive publikationslista), examensbevis, en redogörelse av undervisning, forskning, administration och andra kvalifikationer som är relevanta för anställningen samt en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen. Vi ser gärna att du berör hur du tror att du kan bidra till vår framtida utveckling när det gäller forskning och utbildning.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan.

De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera sina skrifter och övriga merithandlingar, vilket ska framgå av ansökan.

Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett CV och personligt brev. Du kan även skicka din ansökan till Försvarshögskolan, Registraturen, Box 27 805, 115 93 Stockholm. Märk Din ansökan dnr HF/HR 180/2019. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 5 april 2019.

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av, professor i krigsvetenskap Alastair Finlan, alastair.finlan@fhs.se, Chef Operativa avdelningen övlt Johan Hansson, johan.hansson@fhs.se eller HR-specialist Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se alla nås via 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S- Försvarsförbundet) telefon växel 08-553 425 00.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 180/2018
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-05