Tillbaka

Intresseanmälan för uppdrag som sektionschef och militär lärare vid sektionen för markoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutitionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Taktiska avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningen är uppdelad i fyra sektioner som motsvarar de tre militära arenorna: marksektionen, marinsektionen och luftsektionen samt spelsektionen. Vid sektionerna arbetar forskare och lärare i krigsvetenskap med specialkompetens inom de olika arenornas unika förutsättningar. Avdelningens lärare undervisar på grund- och avancerad nivå på de militära programmen. Vid avdelningen finns även en stab.

Uppdraget gäller Sektionen för markoperationer, Taktikavdelningen, vid den Militärvetenskapliga Institutionen. Sektionen genomför huvudsakligen utbildning vid Högre Officersprogram (HOP) och vid Officersprogrammet (OP) samt vid Reservofficersutbildningen (TSK). Vid sektionen bedrivs även forskningsprojekt inom ramen för ämnet krigsvetenskap. Sektionen har cirka 18 anställda och består av en blandning av militär och akademisk personal.

Arbetsuppgifter

Som sektionschef är du chef på deltid och den andra delen av din anställning är du lärare. Du ansvarar för att sektionen har de resurser som krävs för att kunna bedriva utbildning av hög kvalitet och når de mål som framgår av kursplanerna. Det innebär att stödja de personer som arbetar med utveckling, planering, genomförande och utvärdering av de kurser som sektionen har ansvar för. Det innebär också att ansvara för att planera medarbetarnas deltagande i framför allt utbildningsverksamhet och till del i forskningsprojekt. Du har som sektionschef även ansvar för ekonomi och administration t ex genom att ta fram budgetunderlag inom din sektion. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i dennes ledningsgrupp.

Vem är du?

Formell kompetens

OF 4 med genomgången högre militär utbildning, gärna med examen efter år 2011 alternativt fil dr och anställd som lektor i något av de ämnen som är inrättade vid Försvarshögskolan. God engelska i tal och skrift.

Erfarenhet

Erfarenhet från stabstjänst vid central nivå, gärna både på operativ och högre taktisk ledningsnivå. Erfarenhet från förbandstjänst i armén/specialförband som bataljonschef eller motsvarande. Erfarenhet från internationell verksamhet. Erfarenhet av operativ planering och genomförande av gemensamma operationer Forskning inom relevant område för sektionen

Meriterande är

Genomgången markoperativ fördjupning vid högre militär utbildning (ChP/HSU/HOP). Tjänstgöring som chef eller lärare vid Försvarshögskolans utbildningsverksamhet. Tjänstgöring som chef eller lärare inom Försvarsmaktens utbildningsverksamhet. Magisterexamen med relevant inriktning för sektionen (Krigsvetenskap). Stort intresse för utbildning av officerare i syfte att öka deras krigföringsförmåga.

Personliga egenskaper

Vi vill att du har ett utvecklande ledarskap som innebär att du uppträder som ett föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik. Ditt ledarskap ska utmärkas av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen. Du har dokumenterad mycket god arbetsledningsförmåga och förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper vid urval till uppdraget.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad och sker genom tidsbegränsad tjänstgöring i normalfallet fyra-sex år. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. För att genomgå en säkerhetsprövning måste du ha svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Eftersom MVI består övervägande av män uppmuntrar vi särskilt kvinnor att lämna intresseanmälan.

Intresseanmälan

Intresseanmälan görs senast 30 september 2020 via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett personligt brev samt CV. Märk din ansökan med dnr HF/HR 125/2020

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av

Övlt Stefan Wilson, chef Taktikavdelningen, 08-553 425 00 eller

Hans Troedsson, Militär Bemannare, 08-553 425 49.

Fackliga företrädare

Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S - Försvarsförbundet), tfn FHS växel 08-553 425 00.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 125/2020
Publicerat 2020-09-01
Sista ansökningsdag 2020-09-30