Tillbaka

Intresseanmälan för uppdrag som sektionschef och militär lärare vid Ledningssektionen

Försvarshögskolan

Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och försvarssystem. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Försvarssystem (ALF) samt en stab.

Ledningssektionen vid Försvarshögskolan söker en Officer OF 4

Anställningen är på heltid och placerad vid Avdelningen för Ledningsvetenskap och Försvarssystem på Militärvetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm. Ämnet ledningsvetenskap syftar till att stödja utvecklingen av ledningssystem, bestående av exempelvis arbetsmetoder, organisation och tekniska stödsystem, som behövs för att leda militära och civila insatser vid större kriser, konflikter och krig. Som stöd för detta används kunskap hämtat från flera andra områden t.ex. systemvetenskap, ingenjörsvetenskaper, människa-dator interaktion, psykologi, organisationsteori, risk och säkerhet. Vår forskning bidrar till den nationella och internationella ämnesdebatten.

Forskningen är i huvudsak uppdragsstyrd och finansieras till stor del genom uppdrag från Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och liknande aktörer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgiften är tredelad. Dels att vara sektionschef med medföljande ansvar. Dels att vara lärare, huvudsakligen vid utbildningen inom Högre Officersprogrammet (HOP), Grundkurs Ledningsvetenskap och Mastersprogrammet för Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet men även i andra utbildningar t.ex. Strategisk chefutveckling. Vidare innebär arbetsuppgifterna att vara utvecklare där ny kunskap inom ledningsvetenskap omsätts till användbara tillämningar för främst utbildning och Försvarsmakten.

Vem är du?

Formell kompetens

 • OF 4 med genomgången högre militär utbildning (Chefsprogrammet (ChP) eller Högre Stabsofficersutbildning (HSU) med godkänt resultat.
 • Engelska, flytande i tal och skrift.

Erfarenhet

 • Erfarenhet från tjänstgöring vid central nivå, gärna både på operativ och högre taktisk ledningsnivå
 • Erfarenhet från internationell tjänstgöring på högre taktisk eller operativ ledningsnivå
 • Erfarenhet från arbete med förberedelser och genomförande av gemensamma operationer

Meriterande är

 • Tjänstgöring som chef eller lärare vid Försvarshögskolans utbildningsverksamhet
 • Tjänstgöring som chef eller lärare inom Försvarsmaktens utbildningsverksamhet
 • Magisterexamen med relevant inriktning för sektionen
 • Kunskaper om och färdighet i utvecklingsarbete
 • God kunskap i SPL

Personliga egenskaper (vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper)

 • Utövar ett utvecklande ledarskap med stor social kompetens och god arbetsledningsförmåga
 • Intresse för högskoleutbildning
 • Hög förmåga till självständighet, flexibilitet och förmåga att samarbeta
 • Förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling
 • Förmåga att leda och driva förändringsarbete

Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad och sker genom tidsbegränsad tjänstgöring i normalfallet fyra-sex år. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Eftersom MVI består övervägande av män uppmuntrar vi särskilt kvinnor att lämna intresseanmälan.

Intresseanmälan

Intresseanmälan görs via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett personligt brev samt CV. Märk din ansökan med dnr HF/HR 39/2020

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Per Barius, chef Sektionen för Ledningsvetenskap, telefon 070-268 03 13.

Fackliga företrädare

Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), tfn FHS växel 08-553 425 00

Välkommen med din ansökan senast 2020-04-15!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 39/2020
Publicerat 2020-04-02
Sista ansökningsdag 2020-04-15