Tillbaka

INTRESSEANMÄLAN: Chef Avdelningen för ledarskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Intresseanmälan - Chef Avdelningen för Ledarskap vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap på Försvarshögskolan

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) kännetecknas av mötet mellan civil och militär expertis, mellan teori och beprövad erfarenhet, samt mellan akademi och professionerna inom säkerhetssektorn. Institutionen rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom Folkrätt, Ledarskap under påfrestande förhållanden, Krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt Statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan.

Ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden kan övergripande beskrivas som studiet av att leda och organisera före, under och efter påfrestande förhållanden inom ramen för försvar, samhällsskydd, krishantering och säkerhetsskapande. Mer i detalj kan ämnet beskrivas som studiet av direkta eller indirekta påverkansprocesser vilka syftar till att påverka individer och kollektiv att förstå och vara överens om vad som händer, vad som behöver göras och hur det kan göras effektivt. Det innefattar även studiet av processer för att underlätta individuella och kollektiva ansträngningar att nå delade mål - före, under och efter situationer som bryter ner eller riskerar att bryta ner individers, organisationers och samhällens förmåga att fungera, lösa avgörande uppgifter liksom viljan att sträva mot uppsatta mål inom ramen för verksamhet inom området försvar, krishantering, säkerhetsskapande och samhällsskydd.

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef har du ansvar för personal, forskning och undervisning, ekonomi, verksamhetsstyrning samt intern styrning och kontroll. Arbetet inkluderar även att genomföra viss utbildning och föreläsningar inom avdelningens kursverksamhet.

Du arbetar tätt tillsammans med övriga avdelningar och organisationsenheter för att tillsammans ge officerare och civila studenter högkvalitativ och vetenskapligt förankrad utbildning. Avdelningen ska också leverera högkvalitativ forskning inom för avdelningen angiven inriktning. Externt arbetar du tätt med uppdragsgivare och skapar goda nätverk för att förstå olika uppdragsgivares behov och framtida uppdrag.

Ledarskapsämnet genomgår för närvarande en stor förändring både innehållsmässigt och organisatoriskt. Två avdelningar integreras till en gemensam ämnesavdelning och utbildning på master- och forskarnivå utvecklas och planeras med planerad start de närmaste åren. Avdelningen har personal i både Stockholm och Karlstad och avdelningschefen stöds av en biträdande chef med placering i Karlstad.

På avdelningen finns även professorer och studierektorer som stödjer avdelningschefen i planering, ledning och kvalitetskontroll av forskning och undervisning.

Vem är du?

Formell kompetens

  • OF 4 vid Försvarsmakten med genomgången Högre Stabsutbildning (HSU) vid Försvarshögskolan alternativt anställd som lektor eller professor vid Försvarshögskolan.
  • Erfarenhet från arbete som chef och ledare inom högskolesektorn, Försvarsmakten, eller annan relevant verksamhet. Alternativt andra former av akademisk ledning i form av projektledarskap eller samordnande roller som t ex studierektor.
  • Svenska och engelska, flytande i tal och skrift

Meriterande är:

  • Erfarenhet av undervisning och forskning vid universitet och högskola eller vid forskningsinstitut
  • Erfarenhet att leda organisatoriska förändringsprocesser och utvecklingsarbete.

Personliga egenskaper

  • Utövar ett utvecklande ledarskap med stor social kompetens och synnerligen god arbetsledningsförmåga
  • Hög förmåga till självständighet och flexibilitet
  • Mycket god samarbetsförmåga
  • Förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling
  • Förmåga att leda och driva förändringsarbete

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar särskilt sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Då Försvarshögskolan har övervägande andel män som chefer uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka.

Uppdraget som avdelningschef är tidsbegränsat på fyra år med möjlighet till förlängning. För anställda inom Försvarsmakten sker tillsättning genom bemanning enligt det centrala kollektivavtalet om anställning av yrkesofficerare, under förutsättning att Försvarsmakten beviljar tjänstledighet.

Ansökan görs via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett personligt brev samt CV. Vidare en kort redogörelse för pedagogiska, administrativa och övriga meriter med relevans för anställningen som du vill åberopa. Du kan även skicka din ansökan till Registrator, Försvarshögskolan, Box 27305, 115 93 Stockholm.

Märk Din ansökan dnr HF/HR 14/2019.

Ytterligare upplysningar lämnas av Eva-Karin Olsson, chef Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, eva-karin.olsson@fhs.se.

Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), Försvarshögskolans växel 08-553 425 00.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HFHR 14/2019
Publicerat 2019-02-08
Sista ansökningsdag 2019-03-10