Tillbaka

Forsvarshogskolan fasad.jpg

Inköpschef till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Avdelningen för verksamhetsstöd samordnar Försvarshögskolans stöd- och servicefunktioner.
Vid avdelningen finns Försvarshögskolans högskolejurist som handlägger förvaltnings- och högskolejuridiska ärenden och sitter i disciplinnämnden. Här finns också arkiv och registratur samt förvaltning av styr- och stöddokument.
I avdelningen ingår sektioner för lokalförsörjning, inköp och en säkerhetsfunktion.

Anställningen är placerad vid inköpssektionen i Stockholm.  

Arbetsuppgifter

Som chef för Inköpssektionen leder och fördelar du arbetet för underställd personal. Dessa utgörs av en upphandlingsjurist, en upphandlare samt en inköpare. Högskoleförvaltningen genomför just nu en organisationsöversyn i syfte att effektivisera FHS interna stödprocesser, vilket innebär att förändringar i nuvarande organisationsstruktur kan komma att genomföras. 

I rollen som inköpschef ansvarar du för att planera och samordna högskolans upphandlingar och avrop samt inköpssektionens verksamhet. Detta innebär att du upprättar både budget och verksamhetsmål för sektionen och fördelar personella och ekonomiska resurser för att nå verksamhetsmålen. Vidare kommer du att ansvara för att utveckla inköpsfunktionen och samtidigt säkerställa att högskolan når inköps- och upphandlingsmålen. Du kommer tillsammans med ditt team att få utveckla, implementera och följa upp inköpsprocesserna. Du har även ansvar för att ta fram policys och riktlinjer inom inköp och upphandling samt stötta medarbetare i inköps- och upphandlingsrelaterade frågor. 

Som inköpschef genomför du även juridisk granskning av förfrågningsunderlag och avtal, ger rådgivning och stöd rörande upphandlingslagstiftningen, avtalsrätt och stiftelserätt, bistår med juridisk kompetens vid tvister/problem gentemot befintliga leverantörer, handlägger överprövningsprocesser, besvarar remisser samt bevakar gällande rätt inom inköps- och upphandlingsområdet.

Slutligen kommer du att bevaka avtal samt utföra leverantörsbedömningar och leverantörsutvärderingar.

För att trivas i rollen ser vi att du har förmågan att arbeta ur ett affärsmässigt perspektiv vilket bland annat innebär att du förstår och tillämpar affärsmässiga principer och fokuserar på att skapa största möjliga värde för verksamheten och implementerar detta förhållningssätt ut i organisationen.

Försvarshögskolan är en högskola som just nu växer, för rätt person finns goda möjligheter till utveckling.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har:

  • Flerårig och aktuell erfarenhet från statlig upphandlingsverksamhet
  • Chefserfarenhet med personalansvar
  • Flerårig erfarenhet av praktiskt arbete med offentliga upphandlingar samt mycket goda kunskaper om lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
  • Kunskaper och erfarenhet om säkerhetsskyddslagstiftningen inkluderande säkerhetsskyddad upphandling
  • Erfarenhet av sekretessprövningar enligt OSL
  • Erfarenhet av avtalsrätt
  • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande är:    

  • Erfarenhet av arbete i upphandlingsverktyget e-Avrop
  • Erfarenhet av arbete inom inköp- och upphandling vid lärosäte (universitet eller högskola)
  • Kunskaper inom GDPR

Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser att du är kommunikativ, serviceinriktad och målinriktad.  Vidare är du trygg och professionell i din chefsroll, har god förmåga att samarbeta och tillämpar ett coachande och tillitsbaserat förhållningssätt. Genom din goda kommunikationsförmåga känner du dig trygg i att föra diskussioner på både strategisk som operativ nivå.  

Du trivs med att ingå i högskolans arbetsgemenskap. Du är närvarande och aktiv för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt. Du delar med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. 

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.
 
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning för denna befattning vid Försvarshögskolan innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Tillträde

Med start snarast möjligt enligt överenskommelse. 

Löner och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan FHS/Förmåner/anställd 

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 75/2024. Din ansökan ska vara tillhanda senast 16 April. 

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

•    Jörgen Croon, C AVS, jorgen.croon@fhs.se
•    Amanda Beuthan, HR-partner, amanda.beuthan@fhs.se  
 
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Med start snarast möjligt enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 75/2024
Publicerat 2024-03-26
Sista ansökningsdag 2024-04-16

Dela länkar