Tillbaka

Huvudlärare i Ledarskap OF 4 och militär lärare OF 3/4 till Ledarskapsavd.

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

På Ledarskapsavdelningen arbetar officerare, akademiker och civila experter som samordnar och genomför undervisning i ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden. I samband med risk, kris, konflikt och krig ökar kraven på fungerande ledarskap. Kurser i ämnet förbereder individer för att kunna hantera ledarskapets svåraste utmaningar. Avdelningens lärare undervisar både på de högskolepoänggivande kurserna och i form av kortare uppdragsutbildningar i ledarskap riktade mot chefer. Vid Försvarshögskolan har ledarskapsavdelningen särskilt ansvar för pedagogisk utveckling av utbildningsverksamheten. Forskningen vid avdelningen omfattas främst av ämnet militärsociologi.

Ledarskapsavdelningen vid Försvarshögskolan söker en huvudlärare i Ledarskap OF 4 och en militär lärare OF 3/4
Ledarskap under påfrestande förhållanden är ett ämne vid försvarshögskolan som fokuserar på en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör. Ledarskap kan också ses som en process för att påverka andra att förstå och vara överens om vad som behöver göras och hur det kan göras effektivt.

På Försvarshögskolan är det Ledarskapsavdelningen tillsammans med Ledarskapscentrum (i Karlstad), inom Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), som ansvarar för ämnet Ledarskap. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning samt studieverksamhet.
Ledarskapsavdelningens personal är placerad i Stockholm och bedriver utbildning vid FHS utbildningsplatser, på Drottning Kristinas väg och Karlberg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsuppgiften består i att vara lärare och kursansvarig med ansvar för att planera, genomföra (utbilda), följa upp samt utveckla kurser. I rollen som lärare deltar du huvudsakligen vid utbildningen inom Högre Officersprogrammet (HOP) och Officersprogrammet (OP) men även inom andra utbildningar som t.ex. Strategisk chefutveckling. Genomförandet sker i ett nära samarbete med de militära programledningarna. I arbetet ingår också att ämnesutveckla avdelningens kompetensområden tillsammans med avdelningens militära och civila personal.
Utbildning sker på högskolenivå (grundläggande- och avancerad nivå) som leder till examina. Det innebär att utbildningens innehåll vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den akademiska professionsutbildningen innebär att ditt arbete sker i nära samarbete med ledarskapsämnets akademiker och forskare.

Vem är du?
Kvalifikationskrav:

Huvudlärare Ledarskap

  • Genomgången högre militär utbildning (Chefsprogrammet (ChP), Högre Stabsutbildning (HSU)) med godkänt resultat.
  • Erkänt bra chef och ledare med erfarenhet av att leda verksamhet på olika nivåer och inom olika områden i Försvarsmakten eller annan myndighet.
  • Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Ledarskapslärare

  • Genomgången högre militär utbildning (Stabsutbildning (SU alt. Chefsprogrammet (ChP), Högre Stabsutbildning (HSU)) med godkänt resultat.
  • Erkänt bra chef och ledare med erfarenhet av att leda verksamhet i Försvarsmakten eller annan myndighet.
  • Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

För båda tjänsterna är det meriterande om du har erfarenhet av stabstjänst och (nationellt och/eller internationellt). Vidare att du har ett stort intresse för ledarskapsfrågor och utbildning samt i någon form har kunskaper eller kännedom om det beteendevetenskapliga ämnet t.ex. psykologi, sociologi eller pedagogik.

Har du genomförd utbildning i ”Högskolepedagogik”, 7,5 högskolepoäng är det bra, om inte så kommer den utbildningen ges dig som individuell kompetensutbildning vid FHS.

Personliga egenskaper:
Tjänsten kräver ett stort intresse för ledarskapsfrågor och en god förmåga i lärarrollen. Eftersom arbetet sker i samarbete med andra officerare, forskare och akademiker så är din sociala kompetens och förmåga till samarbete viktig. Andra viktiga egenskaper för befattningen är att du är kreativ och initiativrik samt värnar om god etik.

Övrig information:
Arbetet ställer höga krav på förmåga att arbeta självständigt. Beroende på bakgrund och förkunskaper erbjuds olika möjligheter till kompetensutveckling, inläsning och förberedelser.
Tjänsten innebär normalt arbete på vardagar, dagtid. Deltagande i praktiska övningar kan förekomma både inom ramen för ledarskapsämnet men även tillsammans med det krigsvetenskapliga ämnet. Deltagande i de studieresor (inrikes/utrikes) som studerande genomför kan bli aktuellt.
Tjänstgöringsperioden är normalt 3 år vilket innebär att man är tjänstledig från FM (då FHS är en egen myndighet).
Tillträde till tjänsten så snart som möjligt enligt överenskommelse med FM.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
C Ledarskapsavdelningen, Pär Daléus, 073-633 38 36, par.daleus@fhs.se
Studierektor Johan Helenius, 070-6766156, johan.helenius@fhs.se

Facklig representant:
Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), tfn FHS växel 08-553 425 00

Om Försvarshögskolan
Försvarshögskolan bedriver officersutbildning på alla nivåer. Vi forskar och utbildar inom bland annat statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik respektive krishantering och internationell samverkan, militära ämnen, folkrätt och ledarskap. Skolans vision är att vara ett nationellt och internationellt lärosäte för utbildning för samhällets säkerhet och skydd samt ett centrum för utveckling av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv. Högskolan finns i Stockholm och Karlstad och har cirka 370 medarbetare. Läs mer på www.fhs.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 76/2019
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-10-31