Tillbaka

Högskolepedagogisk utvecklare till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för ledarskap och ledning utbildar och forskar om att leda vid samhällsinsatser i samband med en kris- eller krigssituation och om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål. Ledarutveckling, kris- och riskhantering samt rekrytering och urval är också områden vi utbildar och forskar i. Medarbetarna undervisar vid masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet, Officersprogrammet och det Högre officersprogrammet.
Ledarskap och ledning är det vetenskapliga studiet av att leda, det vill säga de handlingar som vidtas för att inrikta, samordna resurser och påverka en individ eller en grupp för att nå ett gemensamt mål. Ämnet fokuserar på de individuella, organisatoriska och interorganisatoriska faktorer som bidrar till processen att uppnå gemensamma mål.

Vid Försvarshögskolan är det den högskolepedagogiska funktionen som har huvudansvaret för den högskolepedagogiska verksamheten. Funktionen leds av en föreståndare. Verksamheten bedrivs dels i form av kurser för högskolans lärare, såväl civil akademisk lärarpersonal som militära lärare, dels i form av olika typer av högskolepedagogiskt utvecklings- och stödarbete. Verksamheten syftar till att stärka den pedagogiska kompetensen och förmågan inom lärarkåren samt att öka förtrogenheten med den högre utbildningens särskilda villkor och mål. Inom ramen för den högskolepedagogiska verksamheten samverkar funktionen också med Forsknings- utbildnings och studentavdelningen (FUS) vid Försvarshögskolan samt med IKT-pedagoger vid Anna Lindh-biblioteket.  

Försvarshögskolan och Försvarsmakten växer och det finns behov av att stärka det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet vid Försvarshögskolan, bland annat genom att vidareutveckla de högskolepedagogiska kurserna. I anställningen ingår att vara med i detta utvecklingsarbete för att stärka den högskolepedagogiska kompetensen vid Försvarshögskolan.

Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning (ILL) i Stockholm, men är högskoleövergripande i sin inriktning vilket innebär att funktionens arbete riktar sig gentemot samtliga institutioner och utbildningsprogram vid Försvarshögskolan.

Arbetsuppgifter

Rollen som högskolepedagogisk utvecklare är bred och omfattar både utvecklings-, utbildnings- och utvärderingsarbete.

I arbetsuppgifterna som högskolepedagogisk utvecklare ingår:

 • att genomföra behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning för högskolans lärare.
 • bidra till lärarnas pedagogiska förhållningssätt och till att utbildningen vid Försvarshögskolan fortsätter utvecklas mot hög kvalitet vad gäller t.ex. utbildnings- och kursplanering, undervisning, examination och utvärdering av utbildning.
 • kursansvar, undervisning, examination och kursadministration inom ramen för behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser.
 • andra typer av pedagogiskt utvecklingsarbete, inklusive bevakning av det högskolepedagogiska fältet samt samverkan med och utveckling av kontakter med det omgivande samhället och andra universitet/högskolor. 

Vem söker vi?

 Vi söker dig som har:

 • Avlagt lägst kandidatexamen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens,
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.
 • Breda kunskaper om högre utbildning och dess ramverk och villkor, och egen erfarenhet av att arbeta som lärare i högre utbildning.
 • Dokumenterad erfarenhet av att bedriva högskolepedagogisk utbildning och att stödja andra lärare i deras utveckling.
 • Dokumenterad erfarenhet av att bedriva förändrings- och förbättringsarbete inom ramen för högskolepedagogisk verksamhet.
 • God förmåga att såväl arbeta självständigt som att samarbeta.
 • God förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Meriterande för anställningen:

 • Avlagd doktorsexamen.
 • Erfarenhet ifrån officersutbildning, gärna som officer.
 • Erfarenhet från professionsutbildning inom högskolan.
 • Akademisk examen inom pedagogikämnet, särskilt högskolepedagogik.
 • Erfarenheter från högskolepedagogisk forskning.
 • Erfarenhet inom uppsatshandledning och handledarutbildning.
 • Erfarenhet av arbete med digitalisering av högre utbildning.

Vi söker dig som tycker om att utveckla pedagogisk verksamhet och att samarbeta med människor från alla delar av en större organisation. Du har hög social kompetens och trivs i mötet med nya människor men kan samtidigt arbeta självständigt för att exempelvis driva kurser eller hålla i workshops.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning på heltid.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen. Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndigheten och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande. 

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd


Ansökan

Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 45/2023. Din ansökan ska vara tillhanda senast 2023-04-12.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: 

 • Ingemar Bengtsson, Avdelningschef, Avdelningen för ledarskap och ledning i Stockholm, Ingemar.Bengtsson@fhs.se
 • Christina Douglas, Föreståndare högskolepedagogiska funktionen, Christina.Douglas@fhs.se

Fackliga företrädare är Johan Österberg (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 45/2023
Publicerat 2023-03-08
Sista ansökningsdag 2023-04-12

Dela länkar