Tillbaka

Försvarshögskolan söker universitetsadjunkt i operativ juridik och folkrätt

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom folkrätt, krigsvetenskap, ledarskap, ledningsvetenskap, militärhistoria, militärteknik samt statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik, krishantering och internationell samverkan.

Försvarshögskolan befinner sig i en spännande utvecklingsfas där ny vision och strategi för lärosätet håller på att implementeras. I korthet innebär det att dagens två institutioner kommer att bli fyra, ämnesbärande institutioner.

Anställningen är placerad vid Centrum för operativ juridik och folkrätt (COF). COF utbildar studenter och kursdeltagare på alla utbildningsnivåer och bidrar med kunskap om folkrätt på uppdragsutbildning - främst inom totalförsvar och beredskapslagstiftning. Centret forskar om folkrättsliga aspekter på militära operationer och ansvarar för utbildning av ämnet på Försvarshögskolans kurser och program. Här bedrivs forskning om internationella och nationella rättsliga aspekter av militär och civil verksamhet under fred, kris, krig och väpnad konflikt.

I fokus för oss står den internationella rättens regleringar av användande av våld (ius ad bellum), krigets lagar (ius in bello), fredsoperationer, mänskliga rättigheters tillämpning under väpnad konflikt, i fredsoperationer och vid kris samt ansvarsfrågor kopplade till militära och andra krishanteringsoperationer. Området inbegriper även nationell rätt kopplad till försvar, säkerhet och framför allt krisberedskap och totalförsvar. COF utbildar på de militära programmen och har ett antal fristående kurser i folkrätt, men även i nationell rätt med inriktning mot krisberedskap och totalförsvarsjuridik. Höstterminen 2022 startar också ett nytt magisterprogram i internationell operativ juridik.

Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara undervisning i operativjuridik på de militära programmen och de civila kurserna, både på grund och avancerad nivå. Du kommer även att arbeta med  uppdragsutbildning och analysuppgifter. Om du är disputerad kommer du också att arbeta med forskning vid COF. Även administrativa uppgifter ingår i dina arbetsuppgifter, t.ex. i form av uppdrag som studierektor.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har lägst en kandidatexamen i juridik samt erfarenhet av undervisning, gärna med professionsinriktat fokus. Vi ser också gärna att du har erfarenhet från arbete vid statliga myndigheter inom säkerhetssektorn eller vid regeringskansliet samt erfarenhet från internationella militära, polisiära eller civila operationer.  COF har engelska som främsta arbetsspråk och vi ser det därför som nödvändigt att du är bekväm med att både jobba på engelska i vardagen och att undervisa och forska på såväl svenska som engelska.

Meriterande är förståelse för krisberedskapssystemet och totalförsvarets organisationer och lagstiftning samt egen forskning och disputation inom relevanta juridikområden. Meriterande är vidare arbete och undervisning i internationell rätt inriktad mot militära eller polisiära operationer. Meriterande är även erfarenhet från undervisningsadministration vid högskola och/eller universitet.

Utöver ovanstående meriter kommer hänsyn tas till vem som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt och av vår Centrum för operativ juridik och folkrätt.

Som person är du van vid att ta eget ansvar, kommer med egna förslag och driver gärna projekt ensam och tillsammans med andra. Samtidigt bidrar du till ett gott samarbetsklimat där vi alla hjälper varandra och delar gärna med dig av kunskap och erfarenhet.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med en aktiv fritid.

Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse men senast 2022-01-01.

Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett CV och personligt brev. Märk Din ansökan dnr HF/HR 153/2021. 

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av Marika Ericson (rekryterande chef) Centrum för Operativ Juridik och Folkrätt, marika.ericson@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 5 december! 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 153/2021
Publicerat 2021-11-19
Sista ansökningsdag 2021-12-05