Tillbaka

Försvarshögskolan söker en vikarierande universitetsadjunkt

Institutionen för statsvetenskap och juridik

Försvarshögskolan söker en vikarierande universitetsadjunkt i statsvetenskap

Beskrivning

Statsvetenskapliga avdelningen vid institutionen för statsvetenskap och juridik (ISJ) bedriver forskning och utbildning inom säkerhetspolitik och strategi samt inom krishantering och internationell samverkan. Avdelningens medarbetare undervisar främst på de anslagsfinansierade kurserna och programmen, från kandidat till forskarnivå. De bidrar även med undervisning och kompetens på övriga civila och militära utbildningar. Därutöver bedrivs såväl anslags- som uppdragsfinansierad forskning. Anställningen är placerad på den statsvetenskapliga avdelningen vid FHS i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser undervisning i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet samt forskning och administration inom ämnet. Undervisningen består främst i att handleda uppsatsarbeten och att medverka på kurser med fokus på krishantering, och forskningsuppgifterna består primärt av att bistå seniora forskare i uppdragsforskning.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid FHS ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har: 1) avlagt lägst kandidatexamen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, samt 2) genomgått högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning av universitetsadjunkt gäller graden av den skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning inom statsvetenskap (eller motsvarande) som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
  • Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå i statsvetenskap (eller motsvarande). Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas

Det är meriterande med:

  • doktorsexamen i statsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne (förvaltningsvetenskap, internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, krigsvetenskap m.fl.)
  • erfarenhet från undervisning och/eller forskning vid FHS.

Anställningen

Anställningen är en vikariatsanställning och förväntas pågå fram till och med 31 december 2023. Tillträde 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse.

FHS eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla en meritförteckning (inklusive publikationslista), examensbevis, en redogörelse av undervisning, forskning administration och andra kvalifikationer som är relevanta för anställningen samt en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Prefekt Dan Hansén (dan.hansen@fhs.se)
  • HR-partner Louise Hasslev (louise.hasslev@fhs.se)

Fackliga företrädare är Fredrik Fors (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 7 februari 2022!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 15/2022
Kontakt
  • Dan Hansén, Prefekt, dan.hansen@fhs.se
Publicerat 2022-01-17
Sista ansökningsdag 2022-02-07