Tillbaka

Försvarshögskolan rekryterar rektor

Försvarshögskolan

Försvarshögskolan söker en rektor som vill driva utvecklingen av högskolan till ett framstående lärosäte, nationellt och internationellt, inom försvar, krishantering och säkerhet. Högskolan befinner sig i en spännande och expansiv period med utökat examenstillstånd för master- och forskarnivå; utökade anslag; ett nystartat centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet och en omfattande revidering av våra högre utbildningsprogram för officerare.

Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare, på grundnivå som renodlad högskoleutbildning, officersprogrammet, och på avancerad nivå som uppdragsutbildning åt Försvarsmakten.

Lärosätet har kandidatprogram i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet och masterprogram i politik och krig samt ett antal fristående kurser.

Lärosätet har omfattande samverkan med det omgivande samhället i form av uppdragsutbildning och forskning, framför allt inom totalförsvarsområdet. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är lärosätets mest betydande uppdragsgivare.

Försvarshögskolan utgör en dynamisk akademisk miljö med unika kompetenser inom krigsvetenskap, statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan och statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och strategi, militärhistoria, militärteknik, folkrätt, ledningsvetenskap och ledarskap.

Försvarshögskolan har sina rötter i en militär utbildningstradition som sträcker sig 200 år tillbaka i tiden, då Artilleriläroverket inrättades. År 2008 inrättades lärosätet som civil högskola.

Arbetsuppgifter

Rektor ska verka för hög kvalitet i utbildning och forskning och ge förutsättningar för Försvarshögskolan att positionera sig på den akademiska arenan nationellt och internationellt. En av rektors främsta uppgifter är att samla Försvarshögskolan kring en väg framåt i en allt mer konkurrensutsatt och krävande omvärld, såväl inom forskning, utbildning som vad gäller finansieringsmöjligheter. Initialt kommer det krävas stort fokus på att implementera den strategiska plan som följer av utökat examenstillstånd.

Extern samverkan med t.ex. Försvarsmakten, MSB och andra myndigheter och samhällsaktörer är en väsentlig del av uppdraget.

Hög kvalitet i utbildning, forskning och samverkan skapas också genom goda arbetsförhållanden för medarbetarna och studenterna. I rektorsuppdraget ingår att säkerställa att högskolans verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt.

Vem söker vi?

Vi söker en person som har:

 • Erfarenhet av att leda i en akademisk miljö
 • Erfarenhet av att driva kvalitets- och utvecklingsarbete för att främja hög kvalitet i utbildning och forskning
 • Erfarenhet av att leda förändringsarbete
 • Erfarenhet av forskning

Vi söker en person som:

 • Visar gott ledarskap genom tydlighet, lyhördhet och förmåga att förankra
 • Är ett föredöme genom att visa trygghet och ha integritet
 • Har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat där medarbetare trivs och ges möjlighet att vara med och utveckla högskolan
 • Är omvärldsorienterad, särskilt inom relevanta samhällssektorer
 • Är öppen och intresserad av dialog
 • Har ett kommunikativt ledarskap
 • Har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska

Meriterande är kunskap om statsförvaltningen och högskolans roll som statlig myndighet. Rektor bör ha intresse för och kunskap om försvars- och säkerhetsfrågor samt samhällets krisberedskap liksom om officersyrket. Rektor förutsätts ha en uttalad vilja och förmåga att utveckla högskolans verksamhet i riktning mot att skapa starka och internationellt erkända forskningsmiljöer.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Vem kan söka?

I 2 kap 11 § högskoleförordningen står det att behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor. 

Övrigt

Hörande av slutkandidater/kandidat kommer att genomföras liksom intervjuer och testning.

Anställning

Enligt 2 kap 8 § i högskoleförordningen ska rektor anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. Innan styrelsen lämnar sitt förslag ska den höra lärarna, övriga anställda och studenter på det sätt som styrelsen har bestämt. I sitt arbete med att föreslå rektor, ska styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen ska för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats.  

Ytterligare upplysningar

Frågor kan ställas till styrelsens ordförande Peter Egardt, tfn 070-560 00 91

Vicerektor Ewa Skoog Haslum, 08-553 427 09 eller HR-chef Åsa Anthony tfn 08-553 425 39.

Fackliga kontaktpersoner är för OFR/O Anders Oltorp, SACO Ronnie Hjorth och OFR/S Malin Bäckström, tfn 08-553 425 00.

Vi samarbetar i denna rekrytering med Source Executive Recruitment där Ann Peyron, tel 070-878 42 26, eller Monica Landmark, tel 073-155 00 14 gärna besvarar dina frågor.

Din intresseanmälan med ett personligt brev och meritförteckning skickas senast in 2018-05-25 via denna annons på vår karriärsida. Alternativt kan du posta ansökan till adress Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm. Märk din intresseanmälan med dnr HF/HR 21/2018.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 21/2018
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-25