Tillbaka

Forskningsassistent till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Operativa avdelningen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria söker nu en forskningsassistent som ska stödja ett forskningsprojekt till och med 31 december 2023.

Beskrivning

Som forskningsassistent kommer du att stödja ett forskningsprojekt som behandlar användningen av krigsspel i officersutbildning. Anställningen är placerad vid operativa avdelningen inom institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att transkribera, organisera och analysera videodata av interaktion i krigsspelsbaserad utbildning. Transkriptionen kommer att göras utifrån samtalsanalytiska principer. Du kommer också att arbeta med insamling av nya videodata, vilket inkluderar inspelning och enklare videobearbetning. Det kan också bli aktuellt med annan typ av datainsamling i projektet, främst genom intervjumetod. 

Vem söker vi?

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med forskning utifrån en videoetnografisk ansats, gärna i pedagogiska sammanhang. Du ska ha erfarenhet av att självständigt genomföra videobaserade forskningsprojekt med utgångspunkt i samtalsanalytiska perspektiv. Detta inkluderar: 1) datainsamling i form av ljud- och videoinspelningar; 2) hantering och organisation av större mängder videodata; 3) analytiskt arbete, inklusive tematisering och kodning av videodata 4) transkription av videodata med utgångspunkt i samtalsanalytiska tillvägagångssätt. I tillägg till detta är det önskvärt med erfarenhet av intervjumetoder. De data som hanteras är på svenska, varför goda kunskaper i svenska språket är nödvändiga. 

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med en aktiv fritid.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid t.o.m. den 31 december 2023. Tillträde 1/7 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan, som ska innehålla ett CV och personligt brev, skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 165/2023.

Upplysningar

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2023!

Vi kommer att kalla till intervju fortlöpande, så ansök så fort som möjligt!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 165/2023
Facklig företrädare
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2023-06-12
Sista ansökningsdag 2023-06-30

Dela länkar