Tillbaka

varbi1170x300_alt1englogga.jpg

Forskningsassistent

Statsvetenskapliga institutionen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan analyserar hur säkerhet och osäkerhet skapas, vem säkerhet är till för och hur kriser förebyggs och hanteras – i samtliga fall i ett svenskt, europeiskt och globalt sammanhang. Vi utforskar hot, konflikter, beslutsprocesser, kommunikationsprocesser, identitetskonstruktion och etiska dilemman som rör stat, samhälle och individ, med särskilt fokus på Sverige och de nordiska länderna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Ryssland och Östasien.

Syftet med vår forskning och utbildning är att bidra till en mer komplex och nyanserad förståelse av världen. Våra forskare deltar regelbundet med sin expertis i nationell och internationell media, ger råd till beslutsfattare, deltar i uppdragsutbildning och verkar för att öka kunskapen i samhället i aktuella frågor.

Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan kan indelas i två övergripande teman - säkerhetspolitik och krishantering - samt ett antal inriktningar vilka organiserar forskare såväl som doktorander.

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta inom ramen för forskningsprojektet Unravelling the Secrets of Crisis Detection and Decisive Action. Projektet undersöker vilken typ av kunskap och vilka metoder som leder till tidig upptäckt och snabbt agerande för att hantera akuta samhällskriser och stoppa smygande kriser. Målet är att utveckla en evidensbaserad metod för att upptäcka hot och snabbt motverka kriser. Forskningsprojektet är uppbyggt i fyra faser där de två första ska skapa en analytisk ram, dels genom att beskriva dynamiken i hotframkallande samhällsprocesser, dels genom att sammanfatta det rådande forskningsläget om High Reliability Organizations (HRO), det vill säga hur organisationer med hög trovärdighet framgångsrikt går från kunskap om hot och incidenter till handling. I projektets följande två faser ska resultaten appliceras på sex svenska och tre internationella (nordiskt, EU, NATO) förvarningssystem inom olika samhällsområden för att utvärdera hur de fungerar jämfört med bästa praxis inom HRO. Dessa resultat ska sedan omsättas till rekommendationer om hur befintliga förvarningssystem kan bli bättre.

Du kommer att arbeta med att inhämta och sammanställa empirisk data inom ramen för projektet. Mer specifikt består arbetsuppgiften huvudsakligen av att genomföra fallstudier av förvarningssystem. Uppgiften är att självständigt inhämta, sammanställa och analysera empiriskt material för fallstudien i form av bl.a. intervjuer. Du kommer även att ansvara för att anordna seminarier, workshops och konferenser inom ramen för projektet.   

Vem är du?

Du har en masterutbildning i statsvetenskap eller internationella relationer med inriktning mot krishantering och säkerhet. Mycket meriterande är om du har arbetat med krishantering i praktiken inom den offentliga eller privata sfären. Tidigare vetenskaplig publicering är en stor merit. Som person är du mycket noggrann och systematisk. Du trivs med att arbeta självständigt och att få tänka fritt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra på projektbasis.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning 12 månader på 50 % och med tillträde 15 augusti 2024.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.

Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning. 

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd.

Ansökan

Ansökan, som ska innehålla ett CV och personligt brev, skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 126/2024. Skicka in din ansökan senast den 20 juni.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: 

  • Projektledare, professor Magnus Ekengren, magnus.ekengren@fhs.se
  • HR-partner Christoffer Svensson, christoffer.svensson@fhs.se 

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

Välkommen med din ansökan senast 20 juni 2024!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-08-15
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 126/2024
Publicerat 2024-05-21
Sista ansökningsdag 2024-06-20

Dela länkar

Logga in och sök jobbet