Tillbaka

Forskningsassistent

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Försvarshögskolan söker en Forskningsassistent inom området Cyber Management

Försvarshögskolan söker nu en forskare med placering vid institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria i Stock­holm. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i ämnet krigsveten­skap, och lärarna undervisar på alla nivåer (inklusive forskarutbildnings­nivå) på de civila och militära programmen. Dessa inkluderar Officersprogrammet OP samt det Högre officersprogrammet HOP som är ett mastersprogram.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Arbetsuppgifter

Du kommer med medverka till att utveckla området Cyber management, som innefattar organisering och genomförande av forskningsaktiviteter, samt undervisning inom området.

Bedömningsgrunder

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioritetsordning:

  • forskningsmeriter som visar att den sökande har kunskap inom området Cyber.
  • Annan erfarenhet från cyberområdet

Undervisningserfarenhet på högskolenivå,

Den sökande bör behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift för att kunna bidra till områdets utveckling, samt delta undervisningen vid FHS.

För att komma ifråga för tjänsten ska du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i forskning och undervisning och tycker om att samarbeta med andra.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad anställning på heltid under perioden den 1 oktober 2022  till den 31 maj 2023. Anställningen är placerad på institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria i Stockholm.

Då Försvarshögskolan eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina anställda inom det aktuella området ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i tillämpliga delar i enlighet med Mall ansökan för akademisk tjänst, som återfinns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Din ansökan ska innehålla:

  • Presentationsbrev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida)
  • CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
  • Kopia av officiella akademiska examina

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 164/2022.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 10 Augusti 2022, HF/HR 164/2022.

 Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2023-05-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-10-01
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 164/2022
Publicerat 2022-06-27
Sista ansökningsdag 2022-08-10