Tillbaka

Forskare till Psykometrisk plattform till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning (ILL). Vid institutionen arbetar ca 50 lärare och forskare, såväl civila som militära, vid avdelningarna i Stockholm och Karlstad. Utbildning bedrivs i Stockholm på grund- och avancerad nivå huvudsakligen på svenska. Ämnet har egen forskarutbildning med start hösten 2024. Redan nu finns doktorander vid institutionen som är antagna vid andra lärosäten.

Försvarshögskolan söker forskare till Psykometrisk plattform

Anställningarna är placerade vid institutionen för ledarskap och ledning (ILL) i Stockholm.

Läs mer om forskningen vid institutionen på länk: https://www.fhs.se/forskning/var-forskning/ledarskap-och-ledning.html

Psykometrisk plattform är en långsiktig satsning vid Försvarshögskolan som huvudsakligen finansieras av Försvarsmakten. Det övergripande syftet med projektet är att till 2025 byggt upp en robust och livskraftig forsknings­miljö som kan svara mot Försvarsmaktens behov av psykometrisk forskning metodutveckling inom personalförsörjningsområdet. Psykometri anger att fokus är på kvantitativa metoder för att mäta och analysera psykologiska fenomen och processer. Projektet är under uppbyggnad och utvecklas kontinuerligt i dialog med Försvarsmakten utifrån behov och förutsättningar. Den aktuella inriktningen är att projektet kommer att förlängas efter 2024.

En god personalförsörjning är av avgörande betydelse för militära och civila organisationer inom säkerhetssektorn. Avsikten är att Psykometrisk plattform ska möta Försvarsmaktens behov av test och- instrumentutveckling, validering av olika metoder liksom av studier av interventioner och olika processer inom hela personalförsörjningsprocessen, det vill säga från attraktion till att en individ lämnar organisationen. Plattformen omfattar därför flera delprojekt med olika inriktning. Dessa berör i nuläget bland annat begåvningstestning, gamifierad testning av resiliens och sammanvägning av information från urvalsintervjuer. Andra delprojekt berör inomhusmiljön påverkan på stridsvärdet och utveckling av instrument för att mäta viktiga aspekter av arbetsklimat. För att främja forskningsmiljön är strävan att samarbeta med ett bredare nätverk inom och utanför akademi, nationellt och internationellt. Det gäller särskilt andra delar av totalförsvaret så som Fortifikationsverket, Plikt och Prövnings och FOI.

 

Arbetsuppgifter

Tillsammans med projektledaren kommer du att arbeta med att bygga upp och utveckla verksamheten inom Psykometrisk plattform. Det handlar om att i dialog med uppdragsgivaren initiera, planera och genomföra olika delprojekt. Det innefattar att genomföra datainsamlingar, analysera data, författa artiklar och att på olika sätt presentera och tillgängliggöra forskning. Vidare ingår upp till 20 % undervisning i tjänsten.  

Vem söker vi?

Vi söker dig som:

 • har god psykometrisk kompetens och vana att arbeta med relevanta statistiska program och metoder liksom vana vid datainsamling och datahantering
 • har god förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor
 • har god förmåga att samverka med det omgivande samhället och tillgång till ett utvecklat nätverk av relevans för tjänsten
 • har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • är intresserad av att bygga upp den Psykometriska plattformen vid FHS
 • har kunskap och erfarenhet av relevans för pågående delprojekt inom Psykometrisk plattform, exempelvis erfarenhet av arbete med utveckling av psykologiska instrument eller motsvarande för tillämpad användning eller har god kännedom om Försvarsmakten eller andra delar av säkerhetssektorn

Ett krav för anställningen är att du har en doktorsexamen i psykologi, eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens av relevans för anställningen. Det bedöms från fall till fall om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningen

De aktuella forskaranställningarna är tillsvidare i projektet Psykometrisk plattform med en omfattning på minst 50 %. Möjlighet finns till tillfälligt arbete i hemmet. Tillträde enligt överenskommelse.  

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll, enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen. Försvarshögskolan välkomnar även utländska sökande.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Du ansöker via FHS:s rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 • CV (inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap)
 • Vidimerat examensbevis på doktorsexamen.
 • Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Personligt brev, max 2 sidor långt.
 • Bifoga upp till fem publikationer som du vill ska stödja din ansökan. Laddas upp i Varbi samtidigt som du ansöker. 

Utforma din ansökan så att det är möjligt att bedöma i vilken grad som det som efterfrågas under rubriken Vem söker vi? uppfylls.

Ansökan skickas in via Varbi. Ange referensnummer HF/HR 100/2023.

Välkommen med din ansökan senast 15 maj 2023.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga representanter

Fackliga företrädare är Johan Österberg (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 100/2023
Kontakt
 • Ingemar Bengtsson, 070-6029816
 • Stefan Annell, 070-8541557
Facklig företrädare
 • Johan Österberg, SACO-S, 08-55342500
 • Anders Oltorp, OFR/O, 08-55342500
 • Christian Friman, OFR/S, Försvarsförbundet, 08-55342500
Publicerat 2023-04-21
Sista ansökningsdag 2023-05-15

Dela länkar