Tillbaka

FHS söker militära lärare i krigsvetenskap med inriktning Informationsoperationer

Institutionen för krigsvetenskap, Avdelningen för funktioner och perspektiv

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 155 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Beskrivning

Försvarshögskolan söker nu en militär lärare, med inriktning Informations-operationer, med placering vid Avdelningen för funktioner och perspektiv vid Institutionen för krigsvetenskap (IKV) i Stock­holm. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i ämnet krigsveten­skap, och lärarna undervisar på alla nivåer på de militära programmen. Dessa inkluderar Officersprogrammet OP, Taktiska Stabskursen för reservofficerare TSK, det Högre officersprogrammet HOP som är ett masterprogram samt fristående kurser på uppdrag av Försvarsmakten.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Arbetsuppgifter

Du kommer ingå i lärarlag, inom krigsvetenskap, som har olika inriktningar. I uppgiften ingår planering, genomförande, utveckling och utvärdering av kurser och läraktiviteter. Huvuddelen av tjänsten består i undervisning med ett fokus på hur informationsmiljön, dvs information och data, används i konflikter och i krig. Avdelning har även andra inriktningar för att förstå den gemensamma operationen varför det är viktigt att förstå andra perspektiv.

Tjänsten innebär också uppdrag och stöd åt Försvarsmakten, varför goda kunskaper behövs om Försvarsmaktens och Natos metoder och processer för att bedriva och utveckla striden i informationsmiljön. Exempel på uppdrag och stöd är Försvarsmaktens studieverksamhet samt doktrinutveckling.

Bedömningsgrunder

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioritetsordning:

 • Erfarenhet från området strid i informationsmiljön, nationellt och Nato,
 • Erfarenhet av andra perspektiv som påverkar informationsmiljön, som till exempel underrättelsetjänst, cyber, gender och logistik,
 • Akademisk utbildning inom relevant ämne,
 • Erfarenhet i rollen som officer eller specialistofficer,
 • Erfarenhet av pedagogiskt arbete,
 • Erfarenhet från handledning eller innehaft mentorsroll för yngre kollegor,
 • Erfarenheter av andra funktioner inom gemensamma operationer,
 • Genomgångna kurser eller funktionsspecifika utbildningar inom de ovan nämnda funktionerna,

Den sökande bör behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift för att kunna bidra till områdets utveckling, samt delta undervisningen vid FHS.

För att komma ifråga för tjänsten ska du vara självständig, motiverad, strukturerad och kommunikativ och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i undervisning, stödjer forskning inom krigsvetenskap och tycker om att samarbeta med andra.

Anställningen

Anställningen är på 100% och tidsbegränsad till två-tre år eller enligt överenskommelse.  Tillträde sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Då Försvarshögskolan eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina anställda inom det aktuella området ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är placerad på Institutionen för Krigsvetenskap i Stockholm.

Ansökan

Ansökan utformas i tillämpliga delar i enlighet med Mall ansökan för akademisk tjänst, som återfinns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Din ansökan ska innehålla:

 • Presentationsbrev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida). Brevet ska innehålla minst en referens.
 • CV
 • Kopia av eventuella officiella akademiska examina

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 102/2024.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

 • Avdelningschef, Övlt Per Skoglund, per.skoglund@fhs.se
 • Prefekt IKVM, Öv Carl van Duin, Carl.vanDuin@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Kristina Kilström (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2024.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer
Kontakt
 • Fredrik Hildingsson, 0709211573
Publicerat 2024-05-30
Sista ansökningsdag 2024-06-30

Dela länkar

Logga in och sök jobbet