Tillbaka

En eller flera postdoktorer i försvarssystem med inriktning metoder för prognos om tekniska systems potential

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

På avdelningen för ledningsvetenskap vid militärvetenskapliga institutionen arbetar forskare och lärare som är uppdelade på tre sektioner: ledningssektionen, sektionen för militärtekniska system och sektionen för militärtekniska tillämpningar. Ämnet ledningsvetenskap handlar om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Ämnet militärteknik handlar om att förstå hur tekniska system och militär verksamhet påverkar varandra samt hur man kan dra nytta av nya tekniska system för militära ändamål.

Inom ämnet försvarssystem bedrivs forskning och utbildning i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studieobjekten är system bestående av samverkande tekniska och sociala komponenter som bidrar till eller påverkar samhällets förmåga till försvar och säkerhet.

Med förmåga menas i sammanhanget en potential hos ett samhälle, en organisation, en grupp eller en människa att med rätt resurser nå ett visst mål. Typiska exempel på studieobjekt är således militära förband som organiserats, utrustats och tränats för specifika uppgifter i kris och krig. Gemensamt för dem är att de situationer som ställer kraven präglas av stor osäkerhet och av att de kan innebära stora risker, både för samhället och för de människor som är satta att skydda det.

Arbetsuppgifter

Projektet utvecklar metoder för att bedöma potentialen av teknologier i relation till specifika organisationer och uppgifter. Av särskilt intresse är därför hur teknologier och tekniska system kan förväntas samverka med organisationer utifrån områden såsom organisationens struktur, kompetens och procedurer. Vi utvecklar dessa områden för att kunna stödja Försvarsmakten med metoder såväl som med bedömningar (prognoser) med syfte att inrikta förmågeutveckling på medellång- och på lång sikt.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av forskning inom ämnet försvarsystem och innefattar arbete med metoder för prognos om tekniska systems potential (teknisk prognos) och bedömning av framtida nytta. Detta innebär framförallt metodutveckling, fallstudier, scenarioarbete, prognosarbete, organisation av forskningsaktiviteter och spridning av resultat genom bland annat peer-review-granskade publikationer och konferensdeltagande. Samarbetspartners finns inom Försvarshögskolan, vid andra universitet och inom andra försvarsmyndigheter.

Samarbete med andra ämnen inom Försvarshögskolan, med andra högskolor och universitet nationellt och internationellt kommer att uppmuntras.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

En postdoktor ska inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Försvarshögskolan.

Bedömningsgrunder

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder:

Doktorsexamen i ingenjörsvetenskap eller samhällsvetenskap med forskningsfokus på till exempel teknikutveckling, innovation, nyttoskapande, förändringsledning eller motsvarande. Vi välkomnar även ansökningar från de som är planerade att disputera under 2019.

God förståelse för systemteoretiska eller sociotekniska begrepp är meriterande.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Vi förväntar oss att du samverkar som författare i publikationer, att du aktivt deltar i avdelningens forskningsverksamhet, att du är motiverad och strukturerad, och att du har god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Du är kommunikativ och tycker om att samarbeta med andra, även över disciplinära gränser.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år på heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla en meritförteckning (inklusive publikationslista), examensbevis, en redogörelse av undervisning, forskning, administration och andra kvalifikationer som är relevanta för anställningen samt en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen.

Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida. Märk Din ansökan dnr HF/HR 67/2019.

Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2019!

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av, docent Hans Liwång, hans.liwång@fhs.se, Chef Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik övlt Ylva Pekkari, ylva.pekkari@fhs.se eller HR-specialist Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se. Alla nås via 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S- Försvarsförbundet) telefon växel 08-553 425 00

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 67/2019
Publicerat 2019-05-27
Sista ansökningsdag 2019-10-10