Tillbaka

Biträdande lektor i krigsvetenskap med inriktning genus, fred och säkerhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Befattningen är placerad vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) i Stockholm. Krigsvetenskap utgör huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas. Vi bedriver utbildning – för såväl civila studenter som officerare – på grund-, avancerad och forskarnivå. Vår forskning bidrar till både den nationella och internationella ämnesdebatten och med denna tjänst vill vi ytterligare stärka den befintliga krigsvetenskapliga forskningen inom området genus, fred och säkerhet.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser forskning och utbildning inom ämnet krigsvetenskap med fokus på genus, fred och säkerhet. Anställningen innefattar kursansvar, arbete med examination samt administrativa uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår även att söka egna forskningsmedel, att stödja arbetet med ämnesutveckling samt att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten och det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Examen ska ha tagits ut före ansökningstidens utgång.

En biträdande lektor vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder (i prioriterings­ordning):

  • Dokumenterad förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom frågor om genus, fred och säkerhet och som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.
  • Dokumenterad erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt erfarenhet av arbete med att ansöka om forskningsmedel.

Den sökande ska kunna undervisa på engelska och inom en tvåårsperiod även på svenska. Det är meriterande med (men ej krav på) officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvars- eller säkerhetssektorn. Som person vill vi att du har god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer både internt och externt.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. Eftersom de flesta som jobbar inom krigsvetenskap vid ISSL är män ser vi gärna kvinnor som sökande. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en heltidsanställning på inledningsvis fyra år. Anställningen innebär 50% forskning under anställningsperioden. Befattningen är en anställning med möjlighet till utveckling av självständighet som forskare och meritering såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att kvalificera sig för en anställning som lektor, en sådan anställning innebär en tillsvidareanställning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en meritförteckning samt en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen, en kort redogörelse av undervisning, forskning, administration och andra kvalifikationer som är relevanta för den positionen som du vill nämna. Vi vill att du i ett särskilt brev berättar hur du tror att du kan bidra till vår framtida utveckling när det gäller forskning och utbildning.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Använd gärna vår mall för ansökan, som du hittar genom att klicka här. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Avser du att komplettera ansökningshandlingarna ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via denna annons och ska innehålla ett CV och personligt brev. Märk din ansökan dnr HF/HR 35/2019. Sista ansökningsdag är 10 september, 2019.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av professor i krigsvetenskap Annick Wibben, annick.wibben@fhs.se, chef strategiavdelningen överste Carl van Duin, carl.van-duin@fhs.se eller HR-specialist Henrietta Roos, henrietta.roos@fhs.se, alla nås via 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S- Försvarsförbundet) telefon: 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 35/2019
Publicerat 2019-04-30
Sista ansökningsdag 2019-09-10