Tillbaka

Biträdande lektor i historia, särskilt militärhistoria

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Operativa avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningens kompetensområden omfattar bland annat hybrid krigföring, specialoperationer, underrättelsetjänst, militärstrategisk kommunikation, informationsoperationer, logistik, militärhistoria och språk. Kompetenserna är uppdelade på avdelningens fyra sektioner: sektionen för gemensamma operationer, sektionen för operativa funktioner, militärhistoriska sektionen och sektionen för språk. Vid avdelningen finns även en stab.

Beskrivning

Vid Försvarshögskolan är ämnet historia, särskilt militärhistoria, inriktat mot att studera relationen mellan krig och samhälle samt utvecklingen av strategi, operationer och taktik som stöd till ämnet krigsvetenskap. Anställningen är placerad på Militärhistoriska sektionen vid Operativa avdelningen, Militärvetenskapliga institutionen i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och undervisning samt administration inom ämnet historia, särskilt militärhistoria. I arbetsuppgifterna ingår även viss undervisning inom andra ämnens kurser vid lärosätet, deltagande i fältövningar och liknande moment inom Försvarshögskolans militära program, samt vissa redaktörssysslor.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger såsom sjukdom, föräldraledighet eller andra förklarande omständigheter. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

En biträdande lektor vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Bedömningsgrunder

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnet historia, särskilt militärhistoria, som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.

Det är meriterande med erfarenhet av officersutbildning på olika nivåer, liksom dokumenterad erfarenhet av framgångsrika ansökningar av externa forskningsmedel.

Försvarshögskolan är en mångvetenskaplig miljö, varför erfarenhet av samarbeten med militärhistoria närstående ämnen som krigsvetenskap eller försvarssystem, liksom erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt, är meriterande. Sektionen planerar under de närmaste åren viss läromedelsproduktion, varför erfarenhet av redaktörssysslor är meriterande.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen är en heltidsanställning på fyra år. Befattningen är en anställning för meritering med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för, en sådan anställning innebär en tillsvidareanställning. En stor del av anställningen utgörs av forskning. De bedömningsgrunder som ligger till grund för möjligheten att befordras framgår av Försvarshögskolans anställningsordning.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall för läraransökan, som du hittar på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökningshandlingarna ska skrivas på svenska eller engelska.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Avser du att komplettera ansökningshandlingarna ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 44/2019.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Professor i historia, särskilt militärhistoria, Gunnar Åselius, gunnar.aselius@fhs.se
  • Chef Operativa avdelningen, Johan Hansson, johan.hansson@fhs.se
  • HR-specialist, Henrietta Roos, henrietta.roos@fhs.se

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2019!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 44/2019
Publicerat 2019-06-14
Sista ansökningsdag 2019-08-01