Tillbaka

Biträdande lektor i försvarssystem med samhällsvetenskaplig inriktning

Försvarshögskolan

Ämnet försvarssystem, som tillhör den militärvetenskapliga institutionen (MVI), bedriver forskning och utbildning i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Ämnet är tvärvetenskapligt och studerar hur sociala och tekniska komponenter tillsammans påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet. Ämnets medarbetare undervisar främst inom officersprogrammet, masterprogrammet för utveckling av försvar och säkerhet och det högre officersprogrammet. De bidrar även till övriga civila och militära utbildningar, inklusive uppdragsutbildningar beställda av såväl offentliga som privata aktörer. Forskningen är såväl anslags- som uppdragsfinansierad. Anställningen är placerad vid avdelningen för ledningsvetenskap och försvarssystem (ALF) vid FHS i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning, om minst 50 %, samt undervisning och administration inom försvarssystem. Arbetsuppgifterna för denna tjänst har särskilt fokus på samhällsvetenskapliga utgångspunkter, från exempelvis psykologi, sociologi, antropologi, kognitionsvetenskap och liknande.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger såsom sjukdom, föräldraledighet eller andra förklarande omständigheter.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor gäller främst graden av skicklighet i självständigt forskningsarbete inom området för utlysningen. Därutöver gäller följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Erfarenhet av samhälls- eller tvärvetenskaplig forskning om teknikanvändning.
  • Erfarenhet av samhällsvetenskaplig forskning med fokus på försvar, krishantering och säkerhet.
  • Erfarenhet av samhällsvetenskaplig forskning i samverkan med myndigheter eller näringsliv.
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom det aktuella ämnet ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen avser heltid på fyra år med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är en meriteringsanställning med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för, och som innebär en tillsvidareanställning.

De bedömningsgrunder som ligger till grund för möjligheten att befordras framgår av Försvarshögskolans anställningsordning för lärare.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 55/2020

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Hans Liwång, ämnesansvarig för ämnet försvarssystem, hans.liwang@fhs.se
  • Ylva Pekkari, chef för Avdelningen för ledningsvetenskap och försvarssystem, ylva.pekkari@fhs.se
  • Nike Gårdinger, HR-specialist, nike.gardinger@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (Saco-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 19 juli 2020!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 55/2020
Publicerat 2020-05-11
Sista ansökningsdag 2020-09-13