Tillbaka

Avdelningschef tillika biträdande centrumchef

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Försvarshögskolan ser en förändrad och utmanande hotbild som omfattar allt från traditionella militära hot till terror och radikalisering, klimathot och pandemier. Totalförsvaret ska utvecklas i sin nya organisation och integreras i NATO:s strukturer. Som stöd för samhällets aktörer och organisationer krävs kunskapsuppbyggnad genom forskning, analysstöd, utbildningar och övningar inom samhällets säkerhet. Navet för denna verksamhet vid Försvarshögskolan är Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS). Utbildningsavdelningen på CTSS där tjänsten är placerad bedriver omfattande kurs- och utbildningsverksamhet riktad till yrkesverksamma personer inom totalförsvarssektorn och civil beredskap.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för utbildningsavdelningens 15 medarbetare, verksamhet, ekonomi, intern styrning och kontroll. I rollen ingår även att vara biträdande centrumchef där du representerar du centret externt såväl som i interna processer på högskolan och tar ett särskilt ansvar för centrets samverkansuppdrag gentemot övriga samhället, både nationellt och internationellt. Du rapporterar till centrumchefen och är en av fyra chefer i centrumets ledningsgrupp.

Ledarskapet är i fokus och du kommer tillsammans med dina medarbetare att bygga upp och stärka verksamhetens alla delar, inte minst att förstå och utnyttja kopplingen till Försvarshögskolans kärnuppdrag – forskning och akademisk utbildning. Vi ser en stor utvecklingspotential i verksamheten vilket du som chef på ett strategiskt sätt måste kunna omsätta i nya verksamhetsidéer och intäkter.

Vem är du?

Vi vill att du har en högskoleexamen eller på annat sätt skaffat dig motsvarande kompetens som Försvarshögskolan bedömer som likvärdig. Du har mycket god kunskap om krisberedskapssystemet och totalförsvaret. Du har gedigen chefserfarenhet och en förmåga att skapa struktur i verksamheten, koordinera projekt och organisera utbildningsinsatser. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och djup kunskap om sektorn. Du har också insikt i förutsättningarna för en intäktsfinansierad verksamhet. Vi vill också att du har förmågan att kunna göra prioriteringar av uppdrag inom utbildning avseende etik, kompetens och relevans. Du har förmåga att leda och driva förändringsarbete, vilket även innefattar ett aktivt jämställdhetsarbete. Du ska vara flytande i både svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.

Erfarenhet av uppdrag i eller åt myndigheter och departement inom sektorn är meriterande liksom erfarenhet av internationell samverkan kring för tjänsten relevanta frågor. Det är också meriterande att vara disputerad och/eller att ha arbetat med forskning inom sektorn eller att ha en bakgrund som officer.

Som ledare är du professionell, omtänksam, målinriktad, kreativ och har hög integritet. Du har ett genuint intresse för människor och att för att få de att samarbeta för att skapa ännu bättre resultat inom verksamheten.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Eftersom FHS chefskrets består övervägande av män uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka anställningen.

Anställningen och uppdraget

Du anställs som avdelningschef tillsvidare med sex månaders provanställning. Anställningen medför även ett uppdrag som biträdande centrumchef fyra år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll samt svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett personligt brev inklusive CV. Märk Din ansökan dnr HF/HR 3/2023

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av Fredrik Bynander, chef CTSS 08-55342714 och Ellen Strömbäck HR-specialist 08-55342512.

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (Saco-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S Försvarsförbundet).

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-18Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230301
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 3/2023
Publicerat 2023-01-04
Sista ansökningsdag 2023-01-18

Dela länkar