Tillbaka

Avdelningschef till Operativa avdelningen vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Operativa avdelningen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM) bedriver forskning och utbildning inom ämnena Krigsvetenskap och Militärhistoria. Institutionen består av drygt 160 anställda och ca 950 studenter och deltagare i uppdragsutbildning. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå),  FHS kandidatprogram inriktning militärhistoria (grundnivå), mastersprogram i politik, säkerhet och krig inriktning krigsvetenskap samt mastersprogram i krig kultur och samhälle (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildning inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Tack vare sin unika utbildning inom officersprofessionen så erbjuder institutionen en stimulerande arbets- och studentmiljö innefattandes såväl vetenskaplig som militär expertis.

Operativa avdelningen är en av sex avdelningar i ämnet Krigsvetenskap. Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Arbetsuppgifter

Uppdraget som avdelningschef innebär att du är en av åtta personalansvariga chefer, direkt underställd institutionsledningen för IKVM och ingående i IKVM:s Institutionsmöte.

Du är chef och personalansvarig för ca 30 personer och du ansvarar för avdelningens kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Som chef över operativa avdelningen (OPA) har du tillsammans med den biträdande avdelningschefen fokus på den tvååriga högre officersutbildningen vad gäller utbildning och forskning inom ämnet krigsvetenskap med inriktning på operativ ledning och gemensamma operationer. Utöver den programbundna utbildningen har OPA ett omfattande ansvar för särskilda uppdrag inom utbildnings-, övnings- och stödverksamhet gentemot Försvarsmakten –särskilt mot HKV INSS.

I övrigt deltar du, i samråd med den biträdande avdelningschefen, i samordning, övergripande planering och delegering av avdelningens verksamhet i enlighet med uppdrag, mål och handlingsregler (varifrån kommer dessa?).

Du är personalansvarig  inför IKVMs prefekt, vilket innebär ett omfattande ekonomiskt och administrativt arbete liksom utveckling av kultur och arbetsmiljö. Arbetet  inkluderar även att genomföra utbildning av officerare inom ämnet krigsvetenskap. Huvuddelen av arbetstiden innebär utbildning och en mindre andel av arbetstiden avdelas för ledningsuppgifter.

Du arbetar tätt tillsammans med övriga avdelningar, och organisationsenheter på Försvarshögskolan, för att tillsammans ge officerare och civila studenter högkvalitativ och vetenskapligt förankrad utbildning. Avdelningen ska också leverera högkvalitativ forskning inom ämnet krigsvetenskap. Du deltar aktivt i utbildnings- och forskningsverksamheten vid avdelningen, institutionen och Försvarshögskolan. Externt arbetar du tätt med uppdragsgivare och skapar goda nätverk för att förstå olika uppdragsgivares behov och framtida uppdrag.

Kvalifikationskrav

Formell kompetens

  • OF 4 med genomgången HSU, HOP och/eller, doktorsexamen inom ett för Försvarshögskolan relevant ämne 
  • Erfarenhet från arbete som chef och ledare
  • Svenska och engelska, flytande i tal och skrift

Personliga egenskaper    

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att klara av uppdraget krävs att du utövar ett utvecklande ledarskap med stor social kompetens och mycket god arbetsledningsförmåga. Du har förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling samt att kan leda och driva förändringsarbete.

Du har en hög självständighet, är flexibel och har en mycket god samarbetsförmåga. Du har också ett stort intresse för högskoleutbildning.

Meriterande är:

  • Erfarenhet från arbete som chef och ledare inom högskole- och universitetssektorn 
  • Erfarenhet från arbete som chef inom Försvarsmakten, gärna på central nivå och på högre taktisk och operativ nivå, eller med erfarenhet av arbete med operativ planering och genomförande av gemensamma operationer
  • Erfarenhet av undervisning och forskning vid universitet och högskola eller vid forskningsinstitut
  • Erfarenhet av förbandstjänstgöring, nationella och internationella insatser som bataljonschef eller motsvarande nivå

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Då IKVM har en övervägande andel manliga medarbetare uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka.

Uppdraget

Uppdraget är tidsbegränsat och kan sökas av medarbetare vid Försvarshögskolan och anställda inom Försvarsmakten. Civilt anställda vid Försvarshögskolan får ett tidsbegränsat uppdrag som  avdelningschef. För anställda inom Försvarsmakten sker tillsättning genom bemanning i tre-fyra år med möjlighet till förlängning enligt det centrala kollektivavtalet om anställning av yrkesofficerare under förutsättning av Försvarsmakten beviljar tjänstledighet.

Intresseanmälan

Intresseanmälan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Intresseanmälan ska innehålla ett personligt brev samt CV. Vidare en kort redogörelse för pedagogiska, administrativa och övriga meriter med relevans för anställningen som du vill åberopa. Märk din intresseanmälan med diarienummer HF/HR 147/2022.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om uppdraget lämnas av:

Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S). Samtliga nås via växeln 08-553 425 00.

Välkommen med din intresseanmälan senast den 8 augusti 2022!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 147/2022
Publicerat 2022-06-07
Sista ansökningsdag 2022-08-08

Dela länkar