Tillbaka

Biträdande lektor i folkrätt

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

Försvarshögskolan rekryterar biträdande lektor i folkrätt  
 

Folkrätt är ett av fem ämnen vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) vid Försvarshögskolan. Institutionen består av fyra avdelningar och fyra center.

Tjänsten är inrättad vid Centrum för folkrätt och operativ juridik. Centret ansvarar för undervisning och forskning inom området internationell och nationell operativ juridik, som bl.a. rör rätten att använda militärt våld (jus ad bellum), krigets lagar (jus in bello), mänskliga rättigheter, rättsliga aspekter på fredsoperationer och krissituationer, totalförsvarslagstiftning samt internationella ansvarsfrågor.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och forskning i internationell operativ juridik. Att bidra till internationaliseringen av forskning och undervisning ingår som en särskild arbetsuppgift inom ramen för utvecklingen och inrättandet av ett nytt mastersprogram i folkrätt och operativ juridik. I arbetsuppgifterna ingår också att bidra till en ökad digitalisering av centrets verksamhet samt vissa administrativa uppgifter.

Behörighet

Behörighet för anställning som biträdande lektor regleras i högskoleförordningens kapitel 4 och Försvarshögskolans anställningsordning kap 6.6, enligt vilken behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom internationell operativ juridik. Sökandes doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens skall ha uppnåtts högst fem år före sista ansökningsdatum, om inte särskilda skäl föreligger såsom sjukdom, föräldraledighet eller andra förklarande omständigheter.

Meriterande bedömningsgrunder

För denna anställning är följande bedömningsgrunder meriterande (i sammanvägning):

  • undervisningserfarenhet, helst i internationell miljö och på engelska
  • erfarenhet och engagemang för användning av digitala media i undervisning och forskning
  • erfarenhet av att arbeta inom det humanitära eller militära området eller i internationell organisation
  • referentgranskade publikationer på engelska inom folkrätt publicerade efter avlagd doktorsexamen.

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat senast 18 månader efter att anställningen påbörjades. Om det framkommer att den anställde redan kan bedömas ha jämförbar pedagogisk kompetens kan denna tillgodoräknas.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställning

Anställningen är en heltidsanställning på inledningsvis fyra år. Befattningen är en anställning för meritering med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för lektorat efter den inledande periodens utgång och godkänd prövning.

Ansökningarna kommer att granskas av två sakkunniga. Försvarshögskolan tillämpar i vissa fall även provföreläsning och intervju vid urval.

Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida och författas helst på engelska, annars svenska och ska följa Försvarshögskolans mall som du hittar på fhs.se. Du kan även skicka din ansökan till Försvarshögskolan, Registraturen, Box 27805, 115 93 Stockholm. Märk Din ansökan dnr HF/HR 184/2018. Skicka in din ansökan senast den 15 mars 2019.

Om du vill komplettera din ansökan måste detta anges och kompletteringarna ska vara inskickade senast tre veckor efter ansökningstidens utgång.

 
Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställning lämnas av professor Jann K. Kleffner, chef för Centrum för folkrätt och operativ juridik, jann.kleffner@fhs.se eller +46-8-55342758.

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S) telefon växel 08-553 425 00.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 184/2018
Publicerat 2019-02-08
Sista ansökningsdag 2019-03-15