Tillbaka

Adjunkt i krigsvetenskap inriktning militära operationer

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Operativa avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningens kompetensområden omfattar bland annat hybrid krigföring, specialoperationer, underrättelsetjänst, militärstrategisk kommunikation, informationsoperationer, logistik, militärhistoria och språk. Kompetenserna är uppdelade på avdelningens fyra sektioner: sektionen för gemensamma operationer, sektionen för operativa funktioner, militärhistoriska sektionen och sektionen för språk. Vid avdelningen finns även en stab.

Befattningen är placerad på operativa avdelningens sektion för gemensamma operationer vid Militärvetenskapliga institutionen. Sektionen genomför huvudsakligen utbildning mot det tvååriga masterprogrammet högre officersutbildning samt delvis på det treåriga officersprogrammet. Vid sektionen bedrivs även forskningsprojekt inom ramen för ämnet krigsvetenskap samt genomförande av de internationella övningsserierna CJSE, VIKING samt nationella övningar vid FM och internt i HKV. Sektionen utgörs av en blandning av akademiskt- och militärt skolad personal och består av cirka 15 personer.

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga arbetsuppgift är dels att planera, genomföra och följa upp undervisning i det krigsvetenskapliga ämnet, särskilt med inriktning på internationella och nationella gemensamma operationer i totalförsvarsramen. Dels att stödja operativa avdelningens arbete med övergripande övningsplanering och samverkan med Försvarsmakten. I arbetsuppgifterna ingår även viss administration.

Vem är du?

Vi söker dig som har genomfört högre officersutbildning och examen, eller har motsvarande kompetens. Vi vill att du har bred och fördjupad kunskap inom området taktik – gemensamma operationer – militärstrategi och strategi. Du har även genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Du har en gedigen officersbakgrund på lägst nivå OF4 med erfarenhet av tjänstgöring på militära förband i chefsbefattning på bataljons- brigad eller regementsnivå. Du har erfarenhet från arbete i central ledning med såväl strategisk som operativ planering och ledning samt erfarenhet av utvärdering av militära insatser. Det är särskilt meriterande med internationell erfarenhet och med goda kunskaper om FN-systemet och dess krishanteringsförmåga. Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska (i tal och skrift).

Som person har du stor social kompetens och synnerligen god arbetsförmåga med ett gott nätverk. Du har ett stort och positivt intresse för utbildning och pedagogik samt god förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp.

Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter. I den slutliga bedömningen vägs även personliga egenskaper som social kompetens och hög arbetsförmåga, självständighet och flexibilitet in, liksom ett stort intresse för utbildning och pedagogik, såväl när det gäller att leda daglig verksamhet, som långsiktig utveckling. Stor vikt läggs även på en god förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på deltid, 50 % i två år med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs via denna annons på vår karriärsida senast den 18 april 2019 och ska innehålla ett personligt brev samt CV. Märk Din ansökan dnr HF/HR 37/2019.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Ola Bogren, chef sektionen för gemensamma operationer, telefon 070 870 2284.

Johan Hansson, chef Operativa Avdelningen, telefon 072 174 2233.

Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S) vilka nås via FHS växel 08-553 425 00

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 37/2019
Publicerat 2019-03-25
Sista ansökningsdag 2019-04-18