Tillbaka

Adjunkt i krigsvetenskap

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 155 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Tack vare sin unika utbildning inom officersprofessionen så erbjuder institutionen en stimulerande
arbets- och studentmiljö innefattande såväl vetenskaplig som militär expertis.

Försvarshögskolan söker dig som vill vikariera som adjunkt. Anställningen är på heltid och placerad vid sektionen för markoperationer vid Institutionen för Krigsvetenskap 

Läs mer om krigsvetenskap på www.fhs.se/forskning/var-forskning/krigsvetenskap.html

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att delta i undervisning, administration och även forskning inom ämnet krigsvetenskap. I arbetsuppgifterna kan även ämnesutveckling samt samverkan och utveckling av kontakter med det omgivande samhället komma att ingå. Det innebär bl.a. att:

 • medverka till utveckling av kurser och administration 
 • medverka till utveckling av undervisningsmateriel och metoder 
 • medverka i utarbetande och genomförande av examinationer

Kvalifikationer

Vi söker dig som har avlagt lägst kandidatexamen i krigsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, (t.ex. internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, statsvetenskap m.m.). 

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser att du som person har god samarbetsförmåga, är självgående, flexibel och ansvarstagande. 

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning av adjunkt gäller graden av den skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder (ordnat i viktordning):

 • Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå i krigsvetenskap (eller motsvarande). Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. 

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Meriterande

Det är meriterande om du därutöver har:

 • Doktorsexamen i krigsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, t.ex. internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, statsvetenskap m.m.
 • Erfarenhet från undervisning inom ämnet krigsvetenskap, gärna med fokus på markoperationer.
 • Erfarenhet från undervisning på militära utbildningar. 
 • Handledning av uppsatser på grundnivå och/eller avancerad nivå.
 • Erfarenhet från utveckling, forskning eller forskarutbildning relevant för tjänsten.

Det är även meriterande för anställningen om du har andra erfarenheter kopplat till beskrivna arbetsuppgifter.

Försvarshögskolan eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom aktuellt ämnesområde ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen är ett vikariat på två år med placering vid Markavdelningen på institutionen. Start efter överenskommelse.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. För denna tjänst uppmuntrar vi särskilt kvinnliga sökande då majoriteten av våra adjunkter är män. 

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll hos Säkerhetspolisen och i vissa fall säkerhetsintervju. 

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

 • Presentationsbrev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida). 
 • CV
 • Kopia av eventuella officiella akademiska examina

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 59/2024 .

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2024!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 59/2024
Facklig företrädare
 • OFR/O, OFR/O@fhs.se
 • SACO, saco@fhs.se
 • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2024-03-13
Sista ansökningsdag 2024-04-19

Dela länkar