Tillbaka

Professor i Ledarskap under påfrestande förhållanden, inriktning psykologi

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapscentrum

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom folkrätt, krigsvetenskap, ledarskap, ledningsvetenskap, militärhistoria, militärteknik samt statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik, krishantering och internationell samverkan.

Beskrivning

Befattningen är placerad vid Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL) i Karlstad.

Innebörden i termen påfrestande förhållanden skiftar beroende på vilken verksamhet som studeras. Krig innebär påfrestande förhållanden för ledarskap, kanske de mest påfrestande av alla. Att leda insatser i samband med samhälleliga kriser och katastrofer innebär likaledes att hantera svåra påfrestningar. Kraven på individen och organisation i vardagen är i stor utsträckning skilda från de krav som gäller i kris och krig.

Till ämnesområdet ledarskap under påfrestande förhållanden, inriktning psykologi hör ledarskap i både direkt och indirekt form, särskilt i starkt påfrestande situationer, vilka belyses från ett psykologiskt perspektiv. Utgångspunkten för empiriska studier är forskning och teoretiska modeller kring stress, coping, beslutsfattande, personlighet och begåvning. De empiriska studierna av ledarskap under påfrestande förhållanden, sker med särskild inriktning på ledarstil och bakomliggande förhållanden, ledarskap och stress, ledarskap och styrande gruppsykologiska och organisatoriska förhållanden och urval.

Arbetsuppgifter

Befattningen som professor innebär forskning och undervisning inom såväl civila som militära utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden, inriktning psykologi samt att vara företrädare för denna inriktning av ämnet. I anställningen ingår också att medverka i utvecklingen av Försvarshögskolan och institutionen som forskningsmiljö, liksom att ge stöd till ledarskapsutvecklingen inom Försvarsmakten och övrigt samhällsförsvar. Vidare ska du i denna roll verka för en jämställd högskola. Dessutom avser anställningen arbete med att lösa administrativa uppgifter inom institutionen och högskolan.

Försvarshögskolan har nyligen erhållit examenstillstånd på forskarnivå inom ett eget forskningsområde varför deltagande i utvecklingen av detta forskningsområde och utveckling av forskarutbildning vid högskolan också kan tillkomma.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (högskoleförordningen 4 kap. 3 §) Prövning av dessa skickligheter ska ägnas lika stor omsorg. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav hänvisas till Försvarshögskolans anställningsordning.

Ett allmänt behörighetskrav för lärare är att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. För denna anställning ska följande bedömningsgrunder tillämpas:

 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnet ledarskap, inriktning psykologi och som dokumenterats i vetenskapliga publikationer som tillämpar ”peer-review” granskning.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom ämnet ledarskap, inriktning psykologi.
 • Dokumenterad skicklighet i att utveckla ett ämne samt att leda forskningsprojekt, forskargrupper och ämnesrelaterat utvecklingsarbete med tillhörande högskoleadministrativt arbete.
 • Dokumenterad erfarenhet att handleda doktorander till disputation.
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens.
 • Dokumenterad ledningsskicklighet (se Försvarshögskolans Anställningsordning).
 • Förmåga att samverka med andra myndigheter och det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Dokumenterad erfarenhet av jämställdhetsarbete.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska och/eller engelska. Erfarenhet av försvarsmakter och/eller civil krishantering i vid bemärkelse är meriterande.

Som person vill vi att den sökande har visat ett pedagogiskt engagemang samt har en väl utvecklad pedagogisk grundsyn och vision för lärande. Vi vill även att den sökande har god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer både internt och extern.

Försvarshögskolan verkar för mångfald och jämställdhet inom högskolans samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Den anställning som är aktuell här tillhör den kategori där flertalet anställda är män varför vi särskilt gärna ser kvinnor som sökande.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Den sökande till denna anställning kommer att granskas av minst tre sakkunniga. Försvarshögskolan kan komma att tillämpa provföreläsning, intervju och referenstagning vid urval.

Ansökan

Välkommen med din skriftliga ansökan märkt med dnr HF/HR 13/2018 senast den 6 maj 2018.  Skicka in din ansökan via denna annons på vår karriärsida, alternativt till registrator@fhs.se eller till Försvarshögskolan, Registrator, Box 27805, 115 93 Stockholm.

Ansökan ska utformas i enlighet med vår mall för ansökan, som du hittar här. Det är önskvärt att ansökningshandlingarna är författade på engelska. Försvarshögskolan gör i normalfallet inte översättningar från andra språk.

Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Avser du att komplettera ansökningshandlingarna ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar tre veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Observera: enligt föreskrifter från Riksarkivet skall ett exemplar av det som Du skickar in i samband med ansökan bevaras i två år efter det att anställningsbeslut fattats. Detta gäller dock inte bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Upplysningar

Institutionschef Robert Egnell 08-553 42 768

Professor Gerry Larsson, 070-279 40 65

HR-specialist Lisa Buijsse 08-553 42 684

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Christian Friman (OFR/S) och Anders Oltorp (OFR/O), telefon växel 08-553 425 00.

Välkommen med din ansökan som ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast den 6 maj 2018.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 13/2018
Facklig företrädare
 • Ronnie Hjorth, SACO, 08-553 425 00
 • Anders Oltorp, OFR/O, 08-553 425 00
 • Christian Friman, OFR/S, 08-553 425 00
Publicerat 2018-02-27
Sista ansökningsdag 2018-05-06