Tillbaka

Postdoktorer med inriktning mot mätning av kognitiv förmåga

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Ledarskap och ledning ingår i institutionen med samma namn och finns i både Karlstad och Stockholm. Anställningarna  är placerade vid avdelningen i Karlstad som har ca 20 medarbetare. Avdelningen utbildar och forskar främst inom rekrytering och urval, ledarutveckling samt kris- och riskhantering.

Arbetsuppgifter

Vid Försvarshögskolan pågår ett flerårigt forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett instrument för att mäta kognitiv förmåga, baserat huvudsakligen på modern testteori (Rasch Measurement Theory), men även klassiska metoder. Vi söker två postdoktorer vars arbete kommer att inriktas mot att undersöka mätinstrumentets egenskaper, bland annat genom att analysera uppgifters svårighetsgrad, Differential Item Functioning (DIF) samt reliabilitets- och dimensionalitetsaspekter av mätinstrumentet. Även andra typer av analyser kan komma att bli aktuella, exempelvis sådana som inkluderar skillnader mellan olika undergrupper i populationen, samt mätinstrumentets prediktiva förmåga och förändring över tid. En viktig del i arbetet utgörs av publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. Även viss undervisning och annan administration kan förekomma, dock högst 20%.

Du kommer att ingå i en projektgrupp som leds av projektledare, docent Maria Fors Brandebo, och som i dagsläget består av en professor, två docenter, två filosofie doktorer och en forskningsassistent/doktorand.

Krav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom relevant ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Av särskild vikt är:

 • Kunskap och erfarenhet av kvantitativa analysmetoder
 • Kunskap och erfarenhet av psykologisk och/eller pedagogisk mätning
 • Kunskap och erfarenhet av att analysera mätinstruments psykometriska egenskaper med hjälp av modern och/eller klassisk testteori, med särskild tonvikt på itemanalys
 • God kännedom om olika teoretiska modeller av kognitiv förmåga
 • Mycket goda språkkunskaper i svenska då testet som utformas är svenskspråkigt

Som person är du strukturerad, självständig, initiativtagande och har mycket god samarbetsförmåga. Du har ett professionellt förhållningssätt och god analytisk förmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande

 • Det är meriterande om du avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Anställningarna är tidsbegränsade på två år på heltid. Vi vill anställa en till två personer. Anställningarna är placerade i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning kan göras. Anställningarna kan komma att förlängas med ytterligare max ett år.

En förutsättning för att få anställning är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde på FHS.

Ansökan

Ansökan skickas in via Varbi. Ange referensnummer HF/HR 115/2022. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 • CV (inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap) Vidimerat examensbevis. Översatt till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Personligt brev, max 2 sidor långt.
 • Publikationer som du vill ska stödja din ansökan, får uppgå till max 3 och ska laddas upp i Varbi samtidigt som du ansöker.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång.

Ansökan ska vara FHS tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Maria Fors Brandebo, projektledare, maria.forsbrandebo@fhs.se

Monica Sjöstrand, chef för avdelningen för ledarskap och ledning, monica.sjostrand@fhs.se

Fackliga representanter

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet)

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Vi erbjuder

Försvarshögskolan erbjuder en forskningsmiljö där vi forskar och utbildar för en säkrare värld.

Om oss

Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Inom ämnet möts forsknings- och kunskapstraditioner från vetenskapliga discipliner såsom psykologi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet, men också organisationer och organisering, samt hur dessa fungerar för att skapa förutsättningar för individers beteenden. Innehållet i ämnet möjliggör studier på olika analytiska nivåer och analysenheterna kan vara individer, organisationer samt samhällen.

Forskningen inom ledarskap och ledning tillämpas på många olika sätt vid FHS: i officersutbildningen, i studier av svensk försvars- och säkerhetspolitik, samt i vidareutbildning av yrkesverksamma personer på väg in i chefs- och ledarskapsroller.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 115/2022
Publicerat 2022-04-25
Sista ansökningsdag 2022-07-31

Dela länkar