Tillbaka

Postdoktor med inriktning mot befälsförsörjning

Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Ledarskap och ledning ingår i institutionen med samma namn och finns i både Karlstad och Stockholm. Anställningarna  är placerade vid avdelningen i Karlstad som har ca 20 medarbetare. Avdelningen utbildar och forskar främst inom rekrytering och urval, ledarutveckling samt kris- och riskhantering.

Projektet

Försvarsmaktens (FM) strategiska ambition är en upprustning av det nationella försvaret och att anpassa verksamhetens uppdrag till ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. FM organisationsutveckling kan på många sätt betraktas som en brytpunkt efter år av omorganiseringar, förbandsnedläggningar samt en omstrukturering där FM uppgifter och strategiska målsättningar skiftat karaktär. Kommande decennium kommer FMs främsta strategiska utmaning vara att krigsorganisationen ska växa, både personellt och organisatoriskt. För att kunna realisera denna strategiska ambition behöver myndigheten öka sitt personalinflöde, dels i form av växande värnpliktskullar, dels i form av stundande pensionsavgångar och att söka efter personell balans mellan befintliga personalkategorier (officerare, specialistofficerare, gruppbefäl och anställda soldater), men även framtida utmaningar som exempelvis återtagande av plutons-/kompanibefälskategorierna och reservofficerskategorin som förväntas växa. Syftet med projektet är att undersöka aspekter relaterat till arbetsvillkor, implementering av nya strategiska målsättningar samt ledarskap utifrån organisationsteoretiska perspektiv.

Projektgruppen består i nuläget av tre forskare: projektledaren Johan Österberg, Fil Dr i psykologi vid Försvarshögskolan Karlstad, Erik Berndtson, Professor vid Försvarshögskolan i Stockholm och Emma Oskarsson, forskningsassistent vid Försvarshögskolan, Karlstad.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består framförallt av forskning i projektet, både individuellt och som del av forskargruppen. I arbetsuppgifterna kan också ingå viss undervisning och administration (max 20 % av heltid). Postdoktorn kommer att vara en integrerad del av forskargruppen och arbeta med insamling, bearbetning, systematisering med både kvantitativ och kvalitativ analys av data. Arbete omfattar innefattar framtagandet av enkäter, intervjuguider och datainsamlingar på olika nivåer i FM och försvarsrelaterade myndigheter och organisationer. I arbetet ingår också individuell och gemensam publicering i internationella (engelskspråkiga) tidskrifter, samt presentationer av forskningsresultat vid internationella och nationella konferenser och seminarier. Du kommer att vara placerad vid Institutionen för Ledarskap och ledning, Karlstad, Försvarshögskolan, och arbetet innefattar resor, både nationellt och internationellt. En lämplig bakgrund för tjänsten är exempelvis inom säkerhetsstudier, organisationsstudier, militärsociologi, arbets-/organisationspsykologi eller offentlig förvaltning med inriktning mot försvar och säkerhet. Även viss undervisning och annan administration kan förekomma, dock högst 20%.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom relevant ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Kvalifikationer

 • Sökande ska ha doktorsexamen inom relevant samhällsvetenskapligt ämne, exempelvis freds- och utvecklingsforskning, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, säkerhetsstudier, sociologi eller statsvetenskap.
 • Sökande ska ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, och ha god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
 • Vidare bedöms ansökan efter (a) sökandes empiriska och teoretiska kunskaper inom projektets ämnesområden (ex. organisationsstudier, säkerhetsstudier eller militärsociologi), (b) visade färdigheter i kvalitativa forskningsmetoder, (c) intresse och förmåga att arbeta självständigt och i en forskargrupp, (d) förmåga att kommunicera forskningsresultat, inklusive till offentliga aktörer och civilsamhället.

Projektgruppen är relativt liten och arbetet kräver mycket god förmåga till nära samarbete.. Som person är du strukturerad, självständig, och initiativtagande. Du har ett professionellt förhållningssätt och god analytisk förmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande

 • Det är meriterande om du har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag.

Anställningen är tidsbegränsad på två år på heltid. Den är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning kan göras. Anställningen kan komma att förlängas med ytterligare max ett år.

En förutsättning för kunna uppfylla postdoktorsavtalet, är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal, under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.

Ansökan

Du ansöker via Varbi, ange referensnummer HF/HR 130/2022. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 • CV (inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap)
 • Vidimerat examensbevis och kopior på betyg.
 • Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Personligt brev, max 2 sidor långt.
 • Publikationer som du vill ska stödja din ansökan, får uppgå till max 3 och ska laddas upp i Varbi samtidigt som du ansöker.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Österberg, projektledare, johan.osterberg@fhs.se, Monica Sjöstrand, chef för avdelningen för ledarskap och ledning, monica.sjostrand@fhs.se

Fackliga representanter

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). 

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 221001
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 130/2022
Publicerat 2022-05-19
Sista ansökningsdag 2022-08-15