Tillbaka

Postdoktor i ledarskap och ledning

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Inom ämnet möts forsknings- och kunskapstraditioner från vetenskapliga discipliner såsom psykologi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet, men också organisationer och organisering, samt hur dessa fungerar för att skapa förutsättningar för individers beteenden. Innehållet i ämnet möjliggör studier på olika analytiska nivåer och analysenheterna kan vara individer, organisationer samt samhällen.

Forskningen inom ledarskap och ledning tillämpas på många olika sätt vid FHS: i officersutbildningen, i studier av svensk försvars- och säkerhetspolitik, samt i vidareutbildning av yrkesverksamma personer på väg in i chefs- och ledarskapsroller. För den senare kategorin studerande driver FHS inom ramen för Centrum för Totalförsvaret och Samhällets Säkerhet) tre ledarskapskoncept som byggts under lång tid: Utveckling, grupp, ledarskap (UGL); Utvecklande ledarskap (UL); och Indirekt ledarskap (IL). Den aktuella tjänsten syftar till att stödja utvecklingen främst inom koncepten genom forskning inriktad mot de psykologiska och sociala processer som påverkar utövandet av effektivt ledarskap.

Ledarskap och ledning ingår i institutionen med samma namn och finns i både Karlstad och Stockholm. Anställningen är placerad vid avdelningen i Karlstad som har ca 20 medarbetare som utbildar och forskar främst inom ledarutveckling, civil-militär samverkan samt kris- och riskhantering.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av forskning, design och utveckling av ett nytt koncept kopplat till medarbetarskap. Du kommer även att ta fram underlag kring medarbetarskap i relation till utvecklande ledarskap. Forskningen genomförs inom ramen för ett utbildningsprojekt. Du kommer att genomföra och delta i olika praktiska utbildningstillfällen i organisationer för att undersöka hur medarbetarskap kan påverka organisationers effektivitet. Även undervisning kan komma att ingå i dina arbetsuppgifter, dock högst 20 procent av arbetstiden.

Vi erbjuder

Försvarshögskolan erbjuder en forskningsmiljö där vi forskar och utbildar för en säkrare värld.

Krav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har:

  • avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom relevant ämne. Behörighetskravet ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Kandidaten ska ha visat praktisk erfarenhet av utbildning/undervisning.

Personliga egenskaper

Självständigt driva sitt arbete framåt, kunna samarbeta med andra, ha ett professionellt förhållningssätt och analysera och arbeta med komplexa frågor.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Den sökande ska behärska svenska flytande i tal och skrift för att kunna genomföra viktiga delar inom forskningsprojektet.

För att komma ifråga för tjänsten ska du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ, och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i avdelningens forskningsverksamhet och tycker om att samarbeta med andra.

Meriterande

  • Det är särskilt meriterande att du har dokumenterad kunskap om gruppdynamiska processer och medarbetarskap samt ledarskapsteorier med fokus på utvecklande ledarskap. Det är också meriterande att du har erfarenhet av kvantitativa metoder.
  • Det är meriterande om du har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag.

Anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock minst två år och högst tre år. En anställning får förlängas, om det krävs för att uppnå syftet med anställningen. Den totala anställningstiden får dock inte överstiga tre år.

En förutsättning för kunna uppfylla postdoktors avtalet. är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal, under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Tjänsteresor inom Sverige kommer att förekomma.

Ansökan

Du ansöker via FHS:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

  • CV (inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap)
  • Vidimerat examensbevis och kopior på betyg.
  • Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk. Personligt brev, max 2 sidor långt.
  • Publikationer som du vill ska stödja din ansökan, får uppgå till max 3 och ska laddas upp i Varbi samtidigt som du ansöker.
  • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång.

Ansökan ska vara FHS tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan skickas in via Varbi. Ange referensnummer HF/HR 98/2022.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: Monica Sjöstrand, Chef för avdelningen för ledarskap och ledning, Karlstad: monica.sjostrand@fhs.se, som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga representanter är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 220801
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 98/2022
Publicerat 2022-04-07
Sista ansökningsdag 2022-08-15